Gå til sidens hovedinnhold

Helse Sør-Øst: – Alle spesialiserte tjenester fra to av dagens sykehus skal inn i Mjøssykehuset

Artikkelen er over 2 år gammel

Innstillingen fra Helse Sør-Øst er klar. Direktøren krever at Sykehuset Innlandet får økonomien på stell man går videre med planleggingen.

Kommende torsdag 31. januar tar Helse Sør-Øst sitt styre en avgjørende beslutning på vegne av det framtidige sykehustibudet for innbyggerne i Innlandet.

Ved 12.30- kom innstillingen. Der støttes Sykehuset Innlandets målbilde om et nytt akuttsykehus ved Mjøsbrua. Blir dette vedtatt neste uke, vil det slå fast at det nye hovedsykehuset havner på Biri eller Moelv - ikke i en by, slik enkelte har krevd.

Neste sted er dermed å avklare tomt, og hva slags virksomhet som skal være igjen ved eksisterende sykehus. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst skriver i sin innstilling at den såkalte koseptfasen kan starte om to år. Men hun stiller en forutsetning: Sykehuset Innlandet må få økonomien på rett kjøl. Som kjent fikk SI en real økonomisk baksmell i 2018.

Et akutt og ett planlagt i tillegg

Lofthus skriver at fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av innflytting i et nytt bygg.

Hvor mye som skal inn under taket til Mjøssykehuset, er fortsatt det hengende spørsmålet. Lofthus gir sin tilslutning til at det skal være fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus (Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer). Ett av disse skal fortsatt bestå som akuttsykehus, det andre skal bli et elektiv (planlagte innleggelser) sykehus med døgnfunksjoner.

Alice Beathe Andersgaard, adminstrerende direktør i Sykehuset Innlandet, har tidligere uttalt at man har sett for seg at Mjøssykehuset skal bli lokalsykehus for Hamar og Gjøvik.

I sin innstilling understreker Lofthus at den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse mellom øst og vest i Innlandet.

Slik lyder innstillingen til Helse Sør-Øst:

1. Styret gir sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF slik det fremgår av saksfremstillingen. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

2. Styret understreker at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal gjenbruk av eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges. Muligheter for trinnvis utvikling skal belyses.

3. Styret ber administrerende direktør konkretisere det fremtidige virksomhetsinnholdet internt i Sykehuset Innlandet HF.

4. Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk virksomhet fra to av dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua.

5. Det skal utarbeides et mandat for det videre arbeidet med virksomhetsinnhold og tilhørende lokalisering. Resultatet av dette arbeidet skal presenteres for styret senest første halvår 2020.

6. Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet HF etablerer bærekraft på helseforetaksnivå. Dette vil være avgjørende for den videre utviklingen av helseforetaket. Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg.

7. Konseptfase skal starte i 2021, forutsatt at den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet HF er slik at det kan etableres økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå for byggeplanene. Planleggingsrammen er 8,65 milliarder kroner (2018-kroner).

8. Målbildet for Sykehuset Innlandet HF innebærer en vesentlig endring av sykehusstrukturen i Innlandet. Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer til denne saken