Sykepleierne holdt ikke mål – erstatningskravet har levd i tre år

Sommeren 2014 fikk et større antall utenlandske sykepleiere et kortvarig arbeidsopphold i Gjøvik og Østre Toten. Saken er fortsatt varm mellom kommunene og bemanningsfirmaet Orange Helse.