Fra fredag 9. april til søndag 11. april blir det ulike arbeider på Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen. Årsaken er at arbeidet av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporet.

Det vil bli arbeider på stasjonen og et stykke langs jernbanesporet i begge retninger. Arbeidet foregår sammenhengende i en periode på 36 timer, fra fredag 9. april kl. 23 og fram til søndag 11. april kl. 11.

– Bane NOR beklager ulempene dette medfører for dem som bor i nærheten, sier kommunikasjonsrådgiver Haldis Skogen i en pressemelding.

Buss erstatter tog fra Roa til Gjøvik. Reisende mot Oslo må møtes senset 15 minutter før oppsatt togavgang.

For Reinvoll stasjon stopper bussen langs Riksveg 4.

Forberede ny stasjon

Som en del av forberedelsene til utbyggingen av Reinsvoll stasjon skal det bygges anleggsvei, og arbeidet med å etablere riggområde på vestsiden av stasjonen starter. I tillegg skal det bores hull i bakken langs jernbaneskinnene der det skal settes opp master for ny kontaktledning. Kontaktledningsanlegget forsyner togene med kjørestrøm.

– Grunnen til at arbeidene må foregå i denne perioden er at de ikke kan utføres samtidig som det går tog på strekningen. I denne perioden er det stans i togtrafikken, og vi må utnytte hele perioden til å gjøre så mye arbeid vi kan før togene begynner å gå igjen søndag klokka 12.00, sier Skogen.

Det vil bli brukt gravemaskin, lastebiler og en borerigg for å gjennomføre arbeidene.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Vestre Toten.

Støy og nattarbeid

Arbeidene denne helgen vil overstige støygrenser for kveld og natt, derfor vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting via SMS.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 7. april kl. 12. Du må oppgi navn, gateadresse og antall personer som skal ha alternativ overnatting.

Ett tog i timen og større kapasitet for gods

Arbeidet på Reinsvoll stasjon er en del av en større satsing på Gjøvikbanen. Det gjennomføres flere store tiltak langs hele banen i perioden fra 2020 til 2022. Når arbeidene er ferdig ved utgangen av 2022 kan det kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik og Oslo og Jaren. I tillegg vil kapasiteten for godstog bli større. Samlet blir Gjøvikbanen i denne perioden oppgradert for 1,3 milliarder norske kroner.