Onsdag la regjeringen fram sin plan for hvordan få opp den begredelige norske eksportandelen. Planen heter selvfølgelig «Hele Norge eksporterer», og ble presentert av en offensiv næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Utålmodigheten er helt på sin plass. For under de oljesmurte resultatene, gir tallene god grunn til bekymring. Handelsunderskuddet er rekordstort, og nærmer seg nå 300 milliarder kroner (297) i et tiår der vi vet at oljeinntektene vil falle mens det grønne skiftet skjer.

Samtidig var investeringene i olje og gass i fjor seks ganger høyere enn investeringene i fastlandsøkonomien. Investeringene i ny, moderne industri står altså nesten helt stille. Det er alvorlig, og det haster å snu om på disse statistikkene. Norge må nå for alvor begynne å jobbe fram nye bein å stå på mens oljeeventyret går mot slutten. Det er all grunn til å heie på regjeringens hårete mål om å øke eksportandelen med 50 prosent i løpet av inneværende tiår.

Regjeringen vil lansere inntil ti nasjonale eksportstrategier i løpet av året. De første ble avslørt onsdag. Det handler om å industrialisere løsninger på verdens økende behov for bærekraftige løsninger. Regjeringen har pekt seg ut markedet for å skape strøm fra havvind, og vil at den norske maritime sektoren skal bli ledende i markedet for å få skipsflåten i verden over på grønne løsninger.

Dertil varslet statsråden en egen batteristrategi til våren, som skal gjøre Norge til et foretrukket land for etablering av batterifabrikker. En satsing og tilrettelegging som har vært etterspurt av blant andre lokale aktører i lang tid, mens andre land har posisjonert seg og satset på å møte dette nye behovet som kommer med elektrifiseringen.

Ingen konkrete summer ble nevnt under lanseringen av strategien, men tiltakene skal gjøre det enklere for aktører å finne veien inn til de 18 virkemiddelaktørene som forvalter 180 programmer. Nå skal bedriftene kunne banke på ei felles dør, og få svar om hvor de skal gå i løpet av ett døgn. Slik forenkling kan gjøre veien enklere inn til midlene som finnes, for den som vil ta steget ut på verdensmarkedet.