Gå til sidens hovedinnhold

Hele Innlandet og hele Oppland

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlandet er en fantastisk del av Norge, sammensatt og mangfoldig med mange muligheter og noen utfordringer. Nå er jeg valgt som førstekandidat for Høyre i Oppland valgkrets. Det er en stor og viktig oppgave som jeg er klar til å ta fatt på.

Medlemmene i Høyre speiler fylket, det er et mangfold av ulike folk med stort engasjement fra alle deler av fylket. I en nominasjonsprosess er det naturlig nok kamp om plassene, det er en nødvendig, viktig og krevende del av demokratiet. Ulike kandidater kjemper om plasser, foreninger kjemper for sin favoritt. Sterke krefter og meninger møtes og det er bare en førsteplass. Denne gangen vant jeg.

I inneværende stortingsperiode er jeg vara for Olemic Thommessen på Stortinget. Siden 2011 har jeg sittet på fylkestinget, de siste fem årene som gruppeleder for Høyre. Gjennom disse vervene har jeg fått en unik innsikt i og forståelse for Oppland og Innlandet, og ser både muligheter og utfordringer.

Jeg kjenner Valdres som gjennom sin organisering i Valdres Natur- og Kulturpark ettertrykkelig har satt Valdres på kartet som en sterk merkevare som borger for kvalitet enten det gjelder lokalmat eller natur- og kulturopplevelser. Valdres er en foregangsregion når det gjelder å involvere deltidsinnbyggerne i sitt arbeid for regional utvikling. For meg er Valdres også en foregangsregion når det gjelder tverrpolitisk systematisk samarbeid for å oppnå mål om rassikring og veiutbygging.

Jeg kjenner Gudbrandsdalen med sitt mangfoldige og sterke reiseliv, sine store fritidsboligområder og sitt næringsliv og landbrukskultur. Jeg kjenner utfordringene med ulv og jerv som gjør det svært utfordrende å bruke utmarksressursene, dette er et viktig tema på hvert møte i Rovviltnemda der jeg har vært medlem siden 2015. Jeg kjenner næringslivets ønsker om linjetilbud innen videregående opplæring og jeg kjenner dragningene mellom kommunene som ønsker sammenslåing og ikke.

Jeg kjenner Lillehammerregionen som den store arrangements – og turistbyen med kulturelle opplevelser og institusjoner for hele landets befolkning. Jeg vet om næringslivet utfordringer og muligheter, og at Lillehammer har flest IKT-arbeidsplasser i Innlandet. HINN med et bredt utdanningstilbud er en viktig aktør for hele Innlandet. Cyberforsvaret på Jørstadmoen er en avgjørende viktig endestasjon for IT-aksen Oslo-Gjøvik-Lillehammer og kommer sammen med NTNU/CCIS på Gjøvik til å spille en stor rolle i samfunnsutviklinga framover.

Jeg kjenner Gjøvikregionen med sin unike posisjon innen utdanning og forskning og med internasjonale industrimiljøer i verdensklasse. Her har vi Raufossindustrien, NTNU, CCIS, Fagskolen, Yrkesfaghøyskolen, Norwegian Catapult Center og Læringsfabrikken – en foregangsregion for samarbeid mellom skole og næringsliv. Gjøvikregionen er også en stor del av matfatet vårt, og Toten er landets største produsent av grønnsaker på friland.

Og så kjenner jeg Hadelandsregionen. Jeg bor i Gran som i fjor valgte aktivt å forbli en del av Innlandet fylke. Gran er en mellomstor kommune der mange pendler ut av kommunen for å jobbe, både sørover til Oslo og nordover til Gjøvikregionen. Gran er en stor landbrukskommune men mange dyr på beite, lokalmatprodusenter, hyttefelt og noen hjørnesteinsbedrifter innen industri og helse.

Hele gamle Oppland er distrikt. Alle regioner har fødselsunderskudd. Selv om kommunene i gamle Oppland er ulike er utfordringene stort sett de samme – i større eller mindre grad. Bare som helhet er vi attraktive, det er mangfoldet som er vår styrke. Vi trenger byene og tettstedene våre, og vi må bidra til levende distrikter i hele det gamle fylket.

Jeg er klar til fortsatt å jobbe for hele Oppland og Innlandet, fra Lesja og Vang i nord til Gran i sør. Det har jeg gjort siden 2011 og det trives jeg meget godt med. Det er mangfoldet og variasjonen i fylket som gjør oss attraktive og som gir oss mange muligheter, og det skal jeg ta vare på og vise respekt i mitt videre arbeid.

Kommentarer til denne saken