Fisket etter ørret på Mjøsa har til tider vært strålende de siste årene. Grunnen til dette kan være mange, men utsettinger av Hunderørret rett i Mjøsa må tilskrives mye av «skylden». Etter at Hunderfossen ble utbygget til kraftproduksjon i 1964 ble regulanten pålagt å sette ut fisk for å kompensere den tapte produksjonen av vil fisk. Denne fisken er fettfinne klippet så den er lett å kjenne igjen. De siste års fangst rapporter viser også at andelen settefisk på Mjøsa ligger mellom 30-40 prosent.

Dette har vært en suksess i norsk fiskeforvaltning!

En gruppe forskere har nå funnet ut at settefisk ikke er bra og vil på sikt skade vil fisken. Følgen av dette er at myndighetene nå vil fjerne pålegget om utsetting av Hunderørret. Det trekkes også frem at oppgangen i Hunderfossen har økt de siste årene og nå passer det over tusen fisk hvert år. Dette skal ifølge fylkesmannen erstatte utsettingene. Det er den økte oppgangen i Hunderfossen som får meg til å tenke.

Kommer det økende antall fisk på gytevandring av bedre forhold i Gudbrandslågen?

Neppe! Forholdene har ikke endret seg, selv med flere som spiser fisk, som skarv – som har kommet i store flokker og nærmest utryddet harren i Lågen. Selv om den lokale fiskeforeningen gjør mye bra, skulle man ikke tro at det ikke har blitt lettere å være storørret på gytevandring. Nei, vi tror forklaringen ligger et annet sted.

Fiskerne på Mjøsa har vært beskyldt for å fråtse i fisk. De siste årene har holdningen med fang og slipp (c&r) bredt seg ut. Det foreligger rapporter fra fiskere som tar opp mot 500 ørret i året, men som setter tilbake 99 prosent av fangsten. Mange av fiskekonkurransene på Mjøsa i dag er rene c&r konkurranser der fisken dokumenteres med foto i stedet for innveiing, som har vært vanlig. Hele holdningen rundt fiske er endret i mange miljøer. Her er etter vår mening grunnen til den økende oppgangen i Hunderfossen og dette kan vi mjøsfiskerne ta en god kreditt for.

Mjøsa felles fiskeforening (MFF) er en samling av de fleste fiskeforeninger rundt Mjøsa og de har engasjert advokat i denne sammenheng. Mange setter dette fisket meget høyt og hvis settefisken blir borte så vil oppgangen i Hunderfossen halvere seg på noen år. Dette vil bli meget merkbart på Mjøsa og i Lågen. MFF mener skadevirkningene av settefisk ikke er tilstrekkelig dokumentert noe som ikke betviles her.

Man tar ikke bort noe som er vel begrunnet pålagt for å ødelegge Verdens mest kjente storørret stamme. Slike påstander som at settefisk ikke er bra for bestandene av fisk må dokumenters mye dypere. Hvor er våre politikere i denne sammenhengen? Sannsynligvis kjenner få til denne sitasjonen, men MFF sender i disse dager ut info. Les dette og støtt opp om de mange som hvert år bruker Mjøsa som fiskevann og drømmer om den store fisken.