Hele folket til pc-en når 1. mai blir heldigital

Det blir ingen tog i gatene. Ingen korps i front. Ingen taler foran folket. Og ingen samlinger på forsamlingslokalet. 1. mai 2020 blir heldigital.