Mandag foreslo regjeringens bompengeutvalg å fjerne elbilfordelene i bommen, altså at det ikke lenger skal lønne seg å kjøre utslippsfritt i norske bomringer. Det er et håpløst forslag som kan få store konsekvenser for den positive elbilutviklingen i Innlandet.

Stortinget har vedtatt en maksgrense for elbiltakst i norske bomprosjekter. Elbilister skal være garantert en rabatt på 50 prosent. Denne regelen er effektiv og sender et langsiktig signal som fører til at folk velger elbil når de bytter bil, og den gjør at Norge når sine klimamål og sikrer ren luft lokalt.

De ti kommunene med høyest elbilandel i Norge er alle kommuner i nærheten av bomsnitt med miljørabatt. Nå foreslår bompengeutvalget å fjerne miljørabatten fordi det blir for mange elbiler. Nå forventer vi framtidsrettede politikere som forstår at det er dårlig politikk å endre på virkemidler som virker.

Vi har hatt en eventyrlig vekst av nullutslippsbiler på veiene i Norge. I år har vi sett at dette har bidratt til både reduserte utslipp og bedre luftkvalitet i trafikkerte områder. Men vi kjenner oss ikke igjen i bildet som skapes om at det er for mange elbiler. Fortsatt er 9 av 10 biler på veiene i Norge bensin- eller dieselbiler, med betydelige utslipp. Her i Innlandet er en enda mindre andel av bilparken elektrisk, og elbilutviklingen har kommet betydelig kortere enn rundt storbyene. Regelen om maks 50 prosent for elbil er viktig for å sikre at elbil blir en bil for alle, også i distriktene.

Poenget med miljørabatten er at det skal motivere til å velge miljøvennlig når man bytter bil. Og det gjør folk, uavhengig av eget miljøengasjement. Norsk elbilforenings årlige brukerundersøkelse, Elbilisten, viser at rabatt i bomringen er en av de tre viktigste grunnene til at folk velger elbil.

Myndighetene har altså klart kunststykket å lage en politikk som får vanlige folk med på det grønne skiftet, uavhengig av om de engasjerer seg i miljøet eller ei. Myndighetenes neste grep bør være å legge bompengeutvalgets rapport i en skuff, så vi sammen kan fortsette den positive utviklingen for nullutslipp på Innlandsveiene.