Det er med stor undring undertegnede registrerer en merkelig kampanje mot at Rødt fremdeles står på det som har vært norsk politikk siden 1959. En politikk alle partiene har vært enige om siden da. Hva består denne enigheten i? Norge skal ikke sende våpen til land som er i krig.

Rødt har dette nedtegnet i sitt partiprogram. Hvorfor går alle de andre politikerne i fistel og angriper Rødt for å fremdeles stå for dette synspunktet, når de for noen uker/måneder siden hadde det samme synspunktet? Hvorfor har de ikke angrepet Rødt for å følge den politikken Norge har fulgt siden det ble vedtatt, før nå?

Kun en ting; valgkampen er i gang og Høyre og AP ser nå en mulighet for å redusere støtten som Rødt har opparbeidet seg de siste årene, godt hjulpet av NRK, TV2 og resten av ulveflokken i media.

Rødts politikk blir mer og mer anerkjent av det norske folket. Vi er det eneste partiet på Stortinget som advarte kraftig mot kraftkablenes innvirkning på strømprisene til industri og hele befolkningen i Norge. Rødt har stått i spissen for kampen for å øke pensjoner og trygder for å hindre at folk ikke har penger nok til mat, strøm og husleier.

Det er også svært underlig å høre fistel-demokratene angripe at Rødt har satt i gang en prosess med diskusjoner i partiet om at dette standpunktet skal forandres og at denne diskusjonen skal oppsummeres på landsmøtet i april. Altså en demokratisk diskusjon, som et landsmøte skal stemme over. Er dette udemokratisk?

Jeg må nok påpeke at alle partiene på stortinget i 2011 vedtok å krige mot Libya via noen sms på mobilen sin. Ikke særlig demokratisk. Vi liker å følge slike demokratiske framgangsmåter framfor at noen personer i partier, skal ta slike beslutninger uten at hele organisasjonen tar del i en slik diskusjon.