Heidi får full jobb, men da må hun akseptere flere helgevakter

Psykiatrisk sykepleier Heidi Skoglund ble tilbudt 100 prosent stilling under forutsetning av at hun aksepterte å jobbe flere helgevakter. Det vil hun ikke, klaget saken inn for tvisteløsningsnemnda og tapte.