En trommeslager fra Biri har fått ny sveis! Trenger du å vite mer om dette, kan jeg anbefale hele side 20 i OA tirsdag 10. november.

Redaktør Sønstelie skriver stadig at OA skal være «lim og lupe» i distriktet vårt. Kan det være tilfelle her? Neppe. Saken har ingen allmenn interesse og trenger ingen nærmere gransking eller avsløring.

Kanskje tar jeg feil. I så fall legger jeg meg flat og gjentar: en trommeslager fra Biri har fått ny sveis.