Hei, samfunnsanalytikere. Visste dere at Gjøvik er en av Norges feteste musikkbyer i Norge?

 For et år korona-året 2020 er blitt for kulturlivet. Til tross for pandemien.