Flere har forklart til OA de siste dagene at de har fått beskjed om at katter de leverte til Dyrebeskyttelsen først ble plassert i karantene hos et medlem i foreningen.

Senere skulle de sendes til helsesjekk hos veterinær og deretter bli videresendt til dyrehjemmet Potespor i Bybrua.

Dette har ikke Dyrebeskyttelsen Norge kunne bekrefte. Daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge har sagt at ingen tilknyttet Potespor har hatt kjennskap om at ordningen har funnet sted.

Medlemmet av foreningen som tok hånd om dyrene, er nå siktet for grovt brudd på dyrevelferdsloven. Flere døde katter ble funnet på stedet den siktede disponerte. Titalls andre katter måtte avlives.

Fikk sjokk

En kvinne OA har snakket med sier hun for to-tre år siden forsøkte å bistå dyrebeskytteren med å ta hånd om 30 katter. Hun sier hun fikk vite at vedkommende hadde hentet dyrene sammen med Dyrebeskyttelsen og Mattilsynet.

Nå skulle de oppbevares i det spesielle lokalet dyrebeskytteren disponerte.

Hun sier hun fikk sjokk av synet som møtte henne i leiligheten. Det var katter overalt. I stuen sto bur med katter i stablet fra gulv til tak. På soverommet var det også fullt av katter. Badet og tekjøkkenet var nedgriset. Kattedoene med sand i var harde som sement. Stanken var så sterk at man kunne kjenne den langt ut på gårdsplassen. Kvinnen mener det kan ha vært omkring 60 katter totalt i leiligheten hun var i.

Sa hun ble sponset

Kvinnen mener det kan være at ingen fra Dyrebeskyttelsen som noen gang var der. Det kan være at de stolte på henne. Men at ingen av Dyrebeskyttelsens medlemmer i Gjøvik og Toten ikke visste noe om stedet, og at det stedet ble brukt til Dyrebeskyttelsens katter, har hun ingen tro på.

– Siktede sa at Dyrebeskyttelsen og Mattilsynet hadde vært med å hente kattene. Vedkommende sa også at Dyrebeskyttelsen sponset alt av fôr, medisiner og slike ting.

Kvinnen sier hun tilbød seg å hjelpe dyrebeskytteren med å rengjøre bur, kattedoer og gi kattene nytt fôr. Hun arbeidet i halvannen time før hun forlot stedet bare avbrutt av noen turer ut for å trekke frisk luft. Vann hadde kattene fra en sildrende bergvegg. Også dette vannet luktet spesielt, men dyrebeskytteren sa det ikke var noe galt med det. Kvinnen sier hun ikke ble overbevist.

– Jeg tror det var derfor kattene hadde diare.

– Hvorfor slo du ikke alarm?

– Jeg tenkte jeg burde rapportere det. Av forskjellige årsaker ble det ikke noe av før jeg leste om saken i avisen.

Også Hege Locard fikk beskjed om at katten skulle tas med hjem til personen som er siktet. Hun kom for å levere en katt hos Potespor i starten av oktober.

OA opplyser at Hege Locard er tilknyttet Oppland Arbeiderblad som journalist, men at hun ikke arbeider som reporter med denne saken.

– Helt forståelig

– Det ble avtalt at jeg skulle møte personen som nå er siktet der, sier Locard.

Da hun ankom Potespor ble hun fortalt at katten ikke skulle være der, men måtte tas med hjem til vedkommende.

– Årsaken var at det var fullt på Potespor. Det var mange katter i alle rommene der og katten skulle til sjekk hos veterinær, så jeg tenkte at det var helt forståelig, sier Locard, som har tatt vare på SMS-utvekslingen med det siktede medlemmet av Dyrebeskyttelsen.

Ble imponert

Locard sier at hun først ble imponert over hvordan kattene hadde det hos Dyrebeskyttelsen i Gjøvik og Toten.

– Personen jeg møtte framsto som veldig oppegående, rolig og hyggelig. Jeg ble vist opplegget på Potespor. Selv om det var mange katter der ble jeg imponert over hvor fint de hadde det. Kattene så friske og fine ut. Ting virket veldig strukturert og på stell, sier Locard.

Hun opplyser at ingen andre var til stede i Dyrebeskyttelsens lokaler da katten ble overlevert.

– Det var det siste jeg så av katten. Jeg trodde jeg hadde gjort en god gjerning med å levere en katt som trengte hjelp.

– Nå som jeg har lest om saken angrer jeg veldig på dette. Jeg håper katten har overlevd og at den ikke har hatt det fælt, sier Hege Locard.

– Ingen i vår avdeling har hatt kjennskap til saken

OA har ikke lyktes med å få personer tilknyttet Dyrebeskyttelsen i Gjøvik og Toten til å gi en forklaring på denne ordningen. Ei heller siktede eller siktedes forsvarer har ønsket å uttale seg om hva siktede har forklart i avhør.

Daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge har tidligere sagt at ingen tilknyttet Potespor har hatt kjennskap om at ordningen har funnet sted.

– Hva mener du med det?

– Jeg har ikke hatt mulighet til å snakke personlig med absolutt alle i avdelingen, da mitt første fokus var å verne dyrene og rydde opp her. Men etter alt jeg har fått vite så langt så har ingen i vår avdeling på Gjøvik og Toten hatt kjennskap til saken. Dette er det nå altså politiet som skal etterforske videre, og ikke vi som administrasjon, sier Roaldset fredag.

– Har de i avdelingen kjennskap til at siktede har ivaretatt katter gjennom Dyrebeskyttelsen?

– Jeg kjenner ikke kattenes identitet og dermed er det umulig for meg å si noe om dette. Ettersom jeg ikke har tilgang til journalene til kattene, kjenner jeg verken historikk eller identiteten til kattene.

Ifølge Roaldset har ingen i Dyrebeskyttelsen visst om at Mattilsynet har mottatt flere bekymringsmeldinger om siktede siden 2016.

– Hvis jeg hadde fått slik informasjon, hadde jeg selvsagt tatt grep og ryddet opp umiddelbart, sier Roaldset.

Reiser flere spørsmål

Til tross for fire bekymringsmeldinger tilknyttet siktede i starten av 2016, og nok en bekymringsmelding i 2020, har Mattilsynet aldri gjennomført tilsyn på siktedes adresser før fredag 3. desember.

– Tilsynsobjektet ønsket ikke å slippe Mattilsynet inn, og hadde alltid en forklaring på hvorfor det passet dårlig. Mattilsynet har ingen myndighet til å ta seg inn i tilsynsobjekters bolig mot deres vilje, skriver regiondirektør Aamodt Furuseth i en e-post til OA fredag.

Svarer bare på e-post

Likevel har Mattilsynet fortsatt samarbeidet med siktede gjennom Dyrebeskyttelsen, for henting og ivaretakelse av hjemløse katter.

Både Roaldset og regiondirektør Wenche Aamodt Furuseth i Mattilsynet region øst har kun ønsket å besvare OAs henvendelser på e-post siden tirsdag. Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Bård Kirkeeng, har heller ikke ønsket å svare på spørsmål og henviser konsekvent til presseansvarlig på saken, som er organisasjonens leder, Åshild Roaldset.

OA har bedt om å få intervjue både ledere og andre relevante kilder slik at man kan få stilt relevante oppfølgingsspørsmål og forstå konteksten de skriftlige tilbakemeldingene på. Dette er i liten grad imøtekommet. En av de frivillige sier de har fått munnkurv og ikke får uttale seg.

Dyrebeskyttelsen er Norges eldste dyrevernsorganisasjon og har 9000 medlemmer fordelt på 28 lokalavdelinger over hele landet. Organisasjonen drives i stor grad på tillit og frivillighet og mottar hvert år økonomisk støtte og ulike donasjoner for å gi dyr et godt hjem og ivareta deres rettigheter i samfunnet.