Hedmarking dømt for en rekke lovbrudd: Lurte vestopplendinger til å overføre flere tusen kroner