Hver gang vi i MDG legger ut noe på nett, kommer det en rekke latterliggjørende og hånlige, delvis skikkelig fiendtlige kommentarer. Jeg merker meg at de fleste meningene enten er ubegrunnede eller baserer seg på feilaktige påstander, ofte direkte løgn.

Hvordan i all verden skal vi komme dette til livs så lenge store deler av media, slik jeg opplever det bruker overskrifter som er villedende eller ren løgn? Det er ganske tydelig at mange baserer sine meninger om MDG på overskriftene og en kort ingress. Hvis de hadde lest hele teksten, ville det oftest nyanseres en del, men sjelden blir fakta korrekt beskrevet.

Hvem gidder å gå inn på et partis program og lese der. Svært få selvsagt, men det er der en finner sannheten om hva partiet står for. Noen av de medlemmer som er uenige i partiprogram, snakker som om deres egne meninger er partiets standpunkt uten å gjøre klart forskjellen på egne meninger og partiets ståsted. Det er alltid programmet som er forpliktende for et parti.

Jeg skal prøve å oppklare noen feilaktige påstander her:

1. MDG vil ikke at folk skal spise kjøtt.

FEIL: MDG vil ha en kjøttproduksjon basert på mer lokale ressurser og med god dyrevelferd. Det handler om å spise mindre kjøtt, bl.a. fordi ressursmessig bærekraftig produksjon vil bety noe mindre kjøttproduksjon, og fordi import av kjøtt bør unngås både pga. dyrevelferden i mange land og stor antibiotika-bruk i mange land.

2. MDG er fiender av landbruket.

FEIL: MDG vil ha flere bønder og gårdsdrift over hele landet. MDG ønsker å øke inntekten for bønder. Selvberging kan bli mer og mer viktig i framtida.

3. MDG vil ta fra deg bilen og friheten.

FEIL: MDG vil at vi skal gå, sykle og bruke kollektivtransport i større grad. Dette er forresten et felles, politisk prosjekt for de fleste partier. Elbilen er framtida, fordi fossilt drivstoff tapper kloden for oljeressursene og bidrar til forurensning. Oljen jorda har brukt millioner av år på å danne, har vi allerede brukt opp store deler av på få tiår.

4. MDG er autoritært og vil bestemme over folks liv.

FEIL: Ingen er mer frihetselskende enn vi i MDG, men vi vil ha frihet under ansvar. Det må ikke lenger være lov å ødelegge miljøet og kloden vi lever på. Når det gjelder individuell frihet, gjelder det samme. Frihet som ikke begrenser andres frihet. Det som angår bare den enkelte, legger ikke MDG seg opp i: Tro, religion, seksuell legning, hva en gjør i fritida, er den enkeltes eget valg. Toleranse og mangfold er noe som kjennetegner oss.

5. MDG-ere har bare en hjernecelle.

Absolutt FEIL: Medlemsmassen representerer alle mennesketyper og utdanningsnivåer. Det som samler oss er en kjærlighet til natur, og dyr og menneskers egenverdi.

6. Norge vil gå til grunne med MDG.

FEIL: Vi har tro på Norge og at vi kan bidra mer konstruktivt til omstillingen som er nødvendig om vi satser mer NÅ. Oljefondet gir større avkastning gjennom investeringer som er gjort enn dagens oljeutvinning gjør. Arbeidsplassene vil bli erstattet når vi satser på nye felter. Norge har mye å gå på hvis vi deler mer solidarisk. Dessuten er vi ikke for å legge ned produksjonen i morgen, men om 15 år.

7. MDG bryr seg ikke om de fattige.

FEIL: Vi bryr oss mer enn de fleste, og legger opp til en mer rettferdig fordelingspolitikk gjennom alternativt statsbudsjett. Vi vil ikke holde bensinpriser lave for at de rike skal kunne forurense billig. Vi vil gi alle råd til å kjøre så mye som det er nødvendig for dem ved å øke deres inntekter. Da kan de nok kjøpe seg elbil også.

8. MDG er et by-parti.

FEIL: MDG har bypolitikk i byene og distriktspolitikk i distriktene. Vi vil ha levende bygder og grender med en arealpolitikk som tilgodeser mangfoldet i naturen.

9. MDG skjønner ikke at CO2 er en livgivende gass.

FEIL: Vi skjønner mer, også at alt som er livgivende, blir livstruende i for store mengder.

Til slutt: MDG vil hjelpe de andre partiene til å ta større klima-ansvar. Derfor kan det være lurt å stemme strategisk på MDG i år, slik at vi sikres å komme over sperregrensa. Liker du ikke vår politikk etter fire år, har du mulighet til å velge annerledes ved neste valg. Og så kan du vel være rimelig sikker på at MDG uansett ikke blir det største partiet ved dette valget.

Så er du opptatt av klima: Hjelp oss å dytte de andre partiene i riktig retning!