«Du tror det ikke før du får se det» er det et ordtak som sier. I disse sakene om hjemmetjenesten i Vestre Toten har vi sett lite og kan nesten ikke tro det vi hører.

Da vi i Vestre Toten FrP først hørte om varslene var vår tanke at ingen røyk uten ild. For et anonymt varsel tyder egentlig bare på at normale veier er nytteløse å gå.

Ledende forskere ved FAFO har uttalt at Ordførerens måte å håndtere varsler på er uheldig og at han burde tatt dette mer på alvor. Dette i seg selv er meget alvorlig.

Nå har rapporten fra Statsforvalteren om brukeren av hjemmetjenesten som varslet om kritikkverdige forhold kommet, og det er ikke lystig lesning. Etter å ha lest den kan vi med sikkerhet si at dette har ført til unødvendig lidelse og vi kan heller ikke utelukke at det direkte eller indirekte har ført til død.

I saken om arbeidsforholdet til de ansatte trenger man bare se på antallet sykepleier som har sluttet for å skjønne at noe er galt. Vi synes også det er meget beklagelig at en slik masseoppsigelse ikke er rapportert til oss politikere.

Jeg ble også meget overrasket da jeg hørte at Ordfører Stian Olafsen ikke hadde kontaktet de tillitsvalgte før nå. Han har tross alt sittet ved makten i snart 2 år og har etter det jeg har skjønt vært meget opptatt av denne delen av arbeidslivet.

Til slutt til spørsmålet om tillit. Ordføreren uttalte til OA at han for så vidt hadde tillit. Det synes jeg var en ullen uttalelse ! Jeg vill heller si at tilliten til dem begge henger i en tynn tråd og det skal virkelig bli interessant å høre hva som kommer på mandag. Bare så synd de ikke ønsker å møte oss ansikt til ansikt !