Jordskredet som gikk sør i Etnedal, helt mot grensa til Nordre Land, søndag, hadde ingen konsekvens for trafikken, men nå frykter Innlandet fylkeskommune at det kan være fare for ytterligere skred.

Derfor er geolog tilkalt. Trolig blir forholdene undersøkt i midten av denne uka.

– Vi har konkludert med at en geolog må komme for å gi en faglig vurdering av forholdene. Vi må sjekke stabiliteten, og om det potensielt kan gå flere skred. Det er ryddig å ta en sjekk, forteller Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune til Oppland Arbeiderblad.

Det var avisa Valdres som først omtalte jordskredet.

Mye nedbør

Store deler av Vestoppland har blitt forsynt med store mengder nedbør både i slutten av forrige uke og inn i denne uka. Ødegård hos fylkeskommunen ønsker ikke nå å spekulere på årsaken til at det har gått skred.

– Men det har jo vært mye nedbør. Vi avventer nå vurderingen fra geolog før vi gjør noe mer, sier han.

Jordskredet har gått i et område hvor det ifølge avisa Valdres har vært gjennomført skogsarbeid nylig.

Skredet har gått i slakt terreng, noe som trolig er grunnen til at det bare var noe av gjørma som kom ut i veibanen søndag. Dette ble ryddet opp raskt, og ifølge Vegtrafikksentralen Øst er det nå ingen problemer for trafikken på fylkesvei 251.

Ingen fare for skred

Ifølge varslingstjenesten Varsom, som overvåker og varsler fare for ulike typer naturkatastrofer, er det ingen fare for flom- eller jordskred i noen deler av landet. Heller ikke i Innlandet.

Ifølge tjenesten, har det ikke vært fare for flom- eller jordskred siden starten av oktober, da svært mye nedbør på Vestlandet gjorde jordmasser flere steder flytende.

I den sammenheng, uttalte vakthavende Solveig Øvstedal Kosberg ved jordskredvarslingen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), følgende om nedbørsmengder og skredfare:

– Faren for skred er størst der det kommer mest regn. Når regnet kommer som byger er det vanskelig å si hvor det vil komme mest. Hold deg unna bratte skråninger og bekker med stor og økende vannføring.