Fredag opplyser oljeselskapet Conoco Philips til NRK at de har observert ukjent droneaktivitet i Ekofisk-området i Nordsjøen. Dette er et av flere tilfeller de siste ukene.

NRK skrev torsdag at det i det siste har vært rapporter fra kraft-, gass- og oljeanlegg i Norge om mistenkelig droneaktivitet.

Det samme har også vært tilfelle i Innlandet. To observasjoner er rapportert inn fra Elvia.

Seniorforsker Erik Reichborn-Kjennerud ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) mener det er naturlig å se observasjonene i sammenheng med den russiske krigen i Ukraina, uten at det foreløpig er holdepunkter for å si at det er slik.

– Da er det for å se hvordan installasjonene ser ut og hvordan det eventuelt er mulig å komme inn. Eller hvor man helst bør treffe med en missil. Jeg tror vi må ta innover oss at denne krigen er på et stadie hvor ting kan eskalere, og at det kan skje fort, sier han til NRK.

– Potensialet er der nok, men Russland har ikke konvensjonelle middel til å angripe et Nato-land. Det blir ingen fullskala krig, fortsetter han.

To observasjoner

Elvia har 65.000 kilometer med kraftlinjer i tillegg til mange transformatorstasjoner i Innlandet. De har rapporter to tilfeller av mistenkelig droneaktivitet ved eller rundt sine installasjoner til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og politiet.

Kommunikasjonssjef Morten Schau ønsker overfor OA ikke å utdype noe mer om de to konkrete observasjonene, men sier at de er mer observante nå.

– Siden dette er meldt til politiet, ønsker vi ikke å si noe mer. Det vi gjør nå, er at vi er mer observante og følger bedre med. Det er noe også politiet henstiller alle til i denne saken, sier Schau.

Adam Östman hos Vokks Kraft forteller til OA at de ikke har noen rapporter om droneaktivitet tilknyttet deres aktivitet. OA har også vært i kontakt med Hafslund ECO, som driver 39 kraftverk i Innlandet. Hafslund ECO har blant annet Dokkfløy-anlegget i sin portefølje. De har ikke rapportert inn noen tilfeller.

– Vi har økt årvåkenhet og oppmerksomhet, og forholder oss til enhver tid til myndighetenes (NVEs) føringer og retningslinjer når det gjelder beredska. Vi har iverksatt særskilte tiltak når det gjelder IT-sikkerhet, sier administrende direktør og beredskapsleder Stig Morten Løken til OA.

– Vi har 81 kraftverk fordelt over et stort område i Sør-Norge og kraftproduksjon generelt er kritisk infrastruktur. Vi følger beredskapsforskriftens føringer og har generelt stort fokus på sikring av våre anlegg. Utover det, ønsker vi ikke å kommentere trusselbildet eller hvor utsatt vi er for eventuell uønsket aktivitet på eller ved våre anlegg, sier Løken.

Sendes til politiet

Observasjoner fra Innlandet rapporteres til politiet og NVE. Seksjonssjef Eldri Holo for beredskap hos NVE har uttalt til nettstedet Europower at det er vanskelig å forfølge observasjoner av droner.

– Folk kan gjøre rare ting eller leke med droner. Av den grunn vil jeg heller ikke si noe om omfanget, har hun uttalt.

Statsministeren satte temaet på agendaen, da han tidligere i uka sa at det er gjort spesielt mange observasjoner av droner på norsk sokkel i september. Det har også vært snakk om andre observasjoner enn drone.

– Det har vært observasjoner av biler og folk med kamera. Det er kortversjonen. Folk som oppfører seg litt rart, eller som man vurderer å oppføre seg rart, sa Holo til Europower.

Politiet opplyste fredag kveld at de øker sikkerheten rundt kritisk infrastruktur på bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tas på største alvor, og politiet er forberedt på å bidra til å skape trygghet som en del av samfunnets samlede beredskap, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Hun understreker at det ikke foreligger noen konkret trussel mot Norge, men at politiet har iverksatt flere tiltak for å sikre en best mulig beredskap i en usikker tid.

– Tiltakene handler om å bidra til å redusere sårbarhet og øke sikkerheten rundt samfunnskritisk infrastruktur, forklarer Vangen.

OA har forsøk å få utvidede kommentarer fra NVE, men via kommunikasjonsavdelingen får vi opplyst at de ikke ønsker å si noe om antall mistenkelige observasjoner eller geografi på nåværende tidspunkt.

OA har også vært i kontakt med Nammo om de har merket noe til dette rundt sine anlegg og infrastruktur, men de ønsker ikke å si noe konkret om dette.