Strømprisene eskalerer til uante høyder og politikerne må ha kortslutta! Riktig nok er det opplest og vedtatt at alt over 0,70kr/kWh skal bli kompensert med 90 prosent, altså vi skal betale 10 prosent for det som overstiger 0,70kr/kWh i markedet, husk pluss moms og nettleie. Når prisene for kraft i dag er på 7,73kr/kWh + mva. + nettleie så runder vi 10kr/kWh. Vi forbrukerne må da betale cirka 2 kroner/kWh, det er tre-fire ganger mer enn i fjor. Oppleves dette som en god kompensasjon fra regjering og storting? Nei, absolutt ikke!

Regjeringa har omsider tatt tak i strømprisene også for bedrifter, det er sannelig på tide! Arbeidsplasser står i høyeste grad i fare, det gjelder både små og store bedrifter, men tiden flyr og imens somles det med tydelige tilbakemeldinger til bedriftene som må vente en måned til. De har ventet i over et halvt år og sliter med betydelig økte kostnader, det blir for tregt! Regjeringen og stortinget kunne enkelt ha sagt at minst halvparten av de økte kostnadene for strøm ville bli kompensert for ALLE bedrifter. Da hadde for eksempel Dokka Fasteners og andre bedrifter i samme situasjon sluppet å regne tilbud til kunder som «worst case». De mister kunder.

Fritidsboliger er ikke regnet inn som husholdninger og får per dags dato ikke strømkompensasjon, forstå det den som vil. Er ikke dette en del av folks husholdninger? Jeg tok et kjapt søk og «googlet», der fikk jeg treff på SSB som skilter med at det er 445.513 hytter og andre fritidsbygg i Norge. Det bemerkes at SSB ikke vet hvor mange seksjoner det er i disse fritidsbyggene, det kan jo være alt fra to til 10-20. Overslagsmatematikk tilsier at det ganske sikkert kan være både 500.000 og 600.000 fritidsboliger, kanskje mer etter en betydelig utbygging av fritidsleiligheter de siste 10-20 årene. Det tilsvarer at rundt 2-2,5 av 5 millioner mennesker i Norge er berørt av eskalerende strømpriser, med i gjennomsnitt fire personer i en familie. Bør ikke dette også bli kompensert nå?

Jeg sjekket med et sameie hvor vi er medeier, der har gjennomsnittlig strømkostnad siste tre årene (2019-2021) vært 169.398 kroner. Første halvår i 2022 er strømkostanden 341.991 kroner, altså over 100 prosent prisstigning, og da har vi ikke sett på andre halvår ennå. Men det kommer. Det er vanlige husholdninger som i stor grad må betale dette, og jeg tror vi allerede vi ser salg som er på grunn av betydelig økte strømkostnader som vanlige folk ikke ser seg i stand til å betale. Det vil bli flere og flere, i verste fall tvangssalg hvis ikke regjering og storting ser problemet og gjør noe med dette fort.

I tillegg vil temperaturen skrues ned, fritidsboliger bli betydelig mindre brukt og reiselivet/destinasjoner igjen bli berørt med «nedgangstider». De ble jo tidvis nedstengt med covid-19. Jeg snakker ikke for «min syke mor», vi kan heldigvis fortsatt betale, men for alle som blir urettferdig behandlet mens det offentlige soper inn penger på både priser og avgifter. Kraftselskapene er i all hovedsak offentlig eid, altså av oss – folket!

Nå må politikerne ta handling. Det er ikke rart at meningsmålinger går til bunns for AP/SP, de har jo ikke teft for reelle problemer til folk og det som rører seg på grasrota. De andre partiene slipper ikke unna, vi har jo en mindretallsregjering, dette er jo et nasjonalt problem som må håndteres raskt. Vi kan ikke vente til bedrifter går konkurs/flytter virksomheter ut av landet vårt og tvangssalg kommer susende i markedet, da har vi virkelig «lagt gullegget».

Mot og lykke, var det en som sa til meg, ja det trenger vi nå!