Har partivalget noe å si?

Av
DEL

MeningerKommunevalget 8.–9. september blir spennende i Gjøvik. Hvilken konstellasjon vil få flertall og inngå en samarbeidsavtale? Hvem vil bli ny ordfører etter meg?

Det er viktig både hvilket styringsflertall en får og hvilken ordfører en får. Retningen som Gjøvik tar de neste 4 årene, vil bli bestemt. Verdigrunnlaget som dominerer i partiene som får styringsmakt, avgjøre den langsiktige kursen og samfunnsutviklingen. Noen grunnleggende spørsmål er derfor: hvordan er folk fornøyde med lokalsamfunnet på Gjøvik så langt? Med byutviklingen? Næringsutviklingen? De tjenestene som folk får?

Det er forskjell på partiene. Først og fremst er det forskjell på den grunnleggende tenkingen som de ulike partier står for. Arbeiderpartiet står for en solidarisk samfunnsmodell – den sosialdemokratiske tenkingen – der fellesskapet bør bidra i et stort spleiselag for at alle mennesker, uansett sosial bakgrunn og helsemessig status, skal kunne utvikle seg og leve best mulige liv. Alle skal så langt råd gis like reelle muligheter for egenutvikling. Det betyr f.eks. en aktiv arbeidslivspolitikk med sterk tro på det organiserte arbeidslivet og ordnede forhold med fagforeninger og tariffavtaler, samt kamp mot sosial dumping. Det betyr også en planmessig klimapolitikk.

Videre betyr dette en politikk på statlig nivå som regulerer samfunns- og næringsliv. Arbeiderpartiet mener kommunen skal ha en tilsvarende aktiv rolle og styring i forhold til kommunale tjenester og lokal samfunnsutvikling. Vi er motstandere av privatisering og konkurranseutsetting innenfor sentrale velferdstjenester. Vi har derimot stor tro på et aktivt offentlig-privat samarbeid. Det har vist seg også i Gjøvik å være klokt for å realisere viktige prosjekter.

I Gjøvik-politikken er det dagens samarbeidskonstellasjon bestående av Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne som har stått Arbeiderpartiet nærmest, og sluttet seg til hovedtenkingen over.

Det er en helt annen grunnleggende tenking som dominerer hos Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Forholdet til det offentlige er langt mindre positivt enn forholdet til det private næringslivet. Troen på markedskreftene og den individuelle friheten er større og blir mer vektlagt. Tilsvarende troen på konkurransen, enten det er i skolen eller i næringslivet. Enkeltmennesket bør overlates mer til seg selv når det gjelder å greie seg. En er ikke så opptatt av likhetstanken og klokskapen av mer likelig fordeling av godene gjennom samfunnsstyring og skattesystem. En synes det er mer greit at «den sterkestes rett» får råde.

Det finnes mellompartier ellers som burde stå Arbeiderpartiet ganske nær, det være seg både Senterpartiet og KrF. Førstnevnte vil ikke flagge hvem de vil samarbeide med før valget. KrF har valgt samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet.

Når det gjelder hvem som blir ordfører, avhenger det helt av hvilket parti en stemmer på. Even Solhaug fra Gjøvik Arbeiderparti vil bli en utmerket ordfører som viderefører de beste kvalitetene og mulighetene i Gjøvik i tråd med sosialdemokratisk tenking. Ingen av våre aktuelle politikere kjenner summen av by og bygd i vår kommune bedre enn Even. Stem Arbeiderpartiet.

Bjørn Iddberg,

ordfører, Gjøvik Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags