Har han løsningen på bompengekrangelen?

Han sloss for lavere bompenger i på da raset sør for Bagn stengte E16. Nå tror han vegbommer er utdatert. Finansieringen også.