– Har gode rutiner med korridorpasienter og brannsikkerhet i Gjøvik

Brannsjef Jan Tore Karlsen i Gjøvik sier de ikke har de samme utfordringene som Lillehammer sykehus med korridorpasienter som sperrer rømningsveier.