Har full tillit til regjeringens plan for åpning av skoler

Etter påska starter åpninga av samfunnet igjen. 50.000 barn og unge har hatt fjernundervisning og digitale skolehverdager. Nå skal det løses opp. Fylkesmannen i Innlandet har full tiltro til regjeringens plan.