Har fotballen et «Sugerør i kommunekassa», eller er en ny hall for fotballen «Tusen ganger bedre enn alt annet»?

En barneleges betenkeligheter med å bruke offentlige penger på en fotballhall, engasjerer folket på Vestre Toten.