– Har eksempler på folk som har vært i langvarig psykiatrisk oppfølging uten å fortelle om overgrep

Av