(Tønsberg Blad)Det er rundt en million nordmenn som er koronasmittet allerede. De fleste av dem de siste ukene med omikronvarianten.

Lørdag 12. februar kom det også nye føringer når det gjelder koronasmitte - eller rettere sagt at så godt som alt av føringer og regler ble fjernet.

Det betyr at du ikke må i isolasjon, er du smittet. Du kan faktisk gå på butikken, jobb eller lignende som før koronapandemien, selv om du er syk. Hvor vidt det er det smarteste du gjør, av hensyn til egen og andres helse, er noe annet.

– Du kan det. Det må du selv vurdere. Rådet vi har gitt er basert på det helsemyndighetene anbefaler, som er å være hjemme i fire dager og ikke gå jobb hvis du tester positivt. Men det er en anbefaling, så folk kan jo erfare dette på ulikt vis, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det er generelt anbefalt å holde seg hjemme og i ro er man syk. Men nå når koronareglene har falt, er det faktisk mulig å dra på jobb eller lignende selv om man har testet positivt. Det blir som med influensa eller forkjølelse.

Folkehelseinstituttets Karan Golestani Samareh og Signe Agnes Flottorp har svart på spørsmål til NRK om hvordan man skal forholde seg til korona når man nylig har vært smittet. Her er spørsmål og svar fra NRK:

1. Hvor fort kan man bli smittet igjen?

Det er sjeldent at man blir smittet på nytt kort tid etter en infeksjon og de aller fleste har en god beskyttelse mot å bli smittet første halvåret. For de som blir smittet på nytt, også etter et halvår, får man som regel ingen eller milde symptomer.

2. Kan man smitte andre eller bære på smitte selv om man nylig har vært smittet?

Har man nylig vært smittet, så er det betydelig mindre sannsynlig at man blir smittet på nytt. Dersom man får en ny infeksjon, er man som regel også mindre smittsom, og kortere tid smittsom.

3. Kan man bevege seg litt friere rundt når man nylig har hatt korona?

Man bør forholde seg til det som anbefales fra myndighetene, men vi går nå mot en tid da vi snart alle kan bevege oss litt friere. Men det er klart at man kan føle seg tryggere etter å ha nylig hatt korona med hensyn til smitte.

4. Når kan man begynne å trene igjen etter at man har hatt korona?

Det kommer an på hvor syk man har vært. Som ved andre virusinfeksjoner bør man ikke trene mens man har symptomer. Hvis man har hatt alvorlige symptomer bør opptreningen skje mer gradvis. De fleste med milde til moderate symptomer kan nok gjenoppta treningen etter for eksempel en ukes tid. Toppidrettsutøvere bør kanskje rådføre seg med lege før de gjenopptar hardtrening.

Generelt: Det er ikke enighet på alle områder når det gjelder anbefalinger til idrettsutøvere og mosjonister med infeksjonssykdom. Den vitenskapelige dokumentasjonen er begrenset og rådene som gis er i stor grad basert på ekspertuttalelser og erfaringsbasert kunnskap. Alle råd må tilpasses den enkelte utøver og omstendighetene. Enkle og lite fysisk belastende aktiviteter kan ofte opprettholdes.

5. Øker det sjansen for senfølger («long covid»)?

Det vet vi heller ikke, men det er liten grunn til å tro at det å være i vanlig aktivitet og gradvis gjenoppta trening når man er i form til det skulle være skadelig.

Signe Agnes Flottorp er forskningssjef i FHI og har svart på spørsmålene om senfølger («long covid»).

6. Hvordan vet man om man har senfølger («long covid»)?

Det er litt ulike definisjoner, men hvis man fortsatt har symptomer tre måneder etter gjennomgått korona kan det være senfølger, hvis man ikke finner noen annen forklaring på plagene.

7. Skal man følge med på symptomer og teste seg dersom man har vært nærkontakt til en smittet - selv om man nylig har vært smittet selv?

Har du vært nærkontakt og nylig vært smittet, trenger du ikke å teste deg. Grunnen til det er at man ser at man har en god beskyttelse mot smitte dersom man nylig hatt korona selv. Men dersom du får symptomer, er det foreløpig anbefalt at man fortsatt tester seg.