Hans Ole be­skrev ko­ro­na-syk­dom­men som et smer­te­hel­ve­te – så ble han brått dår­li­ge­re

Hans Ole Braathen var på bed­rin­gens vei og sto fram med sin opp­le­vel­se av å være koronasmittet i for­ri­ge uke via en opp­da­te­ring på Face­book. Så slo «fase to» av syk­dom­men inn, og han er nå innlagt på Gjøvik sykehus.