I forbindelsen med Hans Bjerregård sin begravelse ba familien om støtte til
Barnas Venner istedenfor blomster. Det kom inn over 16 300 kroner til foreningen.
Vi ønsker å takke alle bidragsytere for støtten. Dette er foreningens arbeid i India

Vi har to prosjekter, ett i Manchar og et i Raigad.

Manchar
Vi har bygd en skole med internat hvor elevene kommer fra små fjellandsbyer. Dette er en barneskole. Våre penger er med å finansiere mat til barnehager i området. Utover dette deltar vi i et kvinneprosjekt hvor prinsippet er å samle representanter fra alle de små landsbyene i omliggende fjell. De læres opp i ulike tema som helse, ernæring, og sosiale problem i hjemmet. Etter et seminar reiser kvinnene hjem til sine landsbyer og informerer sine medsøstre. Målet er å forbedre kvinners og barns helse.
Raigad
I vårt prosjekt har vi ca. 85 barn derav 80 jenter og 5 gutter. Dette er et bevisst valg fra vår side.
Barna får støtte til skoleplass som kun er gratis de først årene. I tillegg får de skolemateriell, klær og matvarer. Matvarene dekker også at de andre i familien får spise. De som er i stand til å ta videre utdanning etter fylte 18 har også fått hjelp.
Landsbyene tilbys medisinsk hjelp flere ganger i året. De kjører da ut med en ambulanse med medisiner og helsepersonell. Hele landsbyen kan i prinsippet møte fram for å la seg undersøke. Undersøkelse og medisiner får de gratis på stedet. Eventuelle alvorligere helseproblemer blir henvist til sykehuset i Revdanda. De vanligste problemene er underernæring og tuberkulose.
De fleste av våre nye fadderbarn kommer fra Adivasi-familier og det er ekstra utfordrende for våre sosialarbeidere som må lære å respektere en kultur som de fleste indere ser ned på.

Det er tilsammen sendt ca. kr. 310.000,- til Raigad og vi har støttet Pune med ca kr. 101.000,- i 2018. Rapporter om barna sendes ut til hver fadder en gang i året.

Styremedlemmer besøker våre prosjekter minst annethvert år for å se at alt går riktig for seg. Da besøker vi et utvalg av barna i sine hjem. Våre reiser finansieres av hvert enkelt styremedlem. Det er anledning for alle faddere som er interesserte å bli med på et slik besøk. De blir annonsert på vår facebook-side og sendt som informasjon pr mail.