Senterpartiet mistet en statsråd som gikk i vanære etter et upassende seksualisert forhold fra sist han satt i regjering. Nå erstatter Senterpartiet ham med en av de som ikke har bidratt til oppklaring av messenger-saken fra 2016, der ledende Sp-politikere på hyttetur alle nekter for å vite hvem som sendte følgende nattlige melding til sin tidligere partileder Liv Signe Navarsete; «vi har lyst på fitta di».

Bjørn Arild Gram sitter rett nok allerede i regjering, men i lys av årsaken til Odd Roger Enoksens avgang, vil det være påfallende at det hefter et spørsmål om dømmekraft også ved hans etterfølger på posten.

Messenger-saken handlet om at en fortsatt ikke navngitt deltaker på hytteturen sendte den ekle meldingen fra messenger-kontoen til en annen av de tilstedeværende. Blant de ti deltakerne på hytteturen var altså Bjørn Arild Gram, daværende nestleder Ola Borten Moe og Ivar Vigdenes. Alle som en har nektet for kjennskap til det som skjedde. Og partiet ga opp å komme til bunns i saken.

Da Navarsete ga uttrykk for at hun syntes saken var svakt håndtert fra partiets side, fikk hun beskjed om at partileder Trygve Slagsvold Vedum hadde tatt noen flere telefoner, men at heller ikke det hadde ført til noe.

Fortellingene fra de siste ukene gir nytt grunnlag for å stille spørsmål ved Senterpartiets håndtering av urovekkende informasjon om en profilert politiker. Varsler Hilde Lengali fortalte i Politisk kvarter om hvordan det helt opp til nestledernivå er tilkjennegitt forståelse av at det ville føre til formelt varsel om Enoksen igjen fikk tillit i et toppverv. Hvordan har partiet vurdert dette da de likevel fremmer ham som statsrådskandidat? Hvorfor reagerte ingen på at Enoksen i forrige ministerperiode i full offentlighet hadde en ung kvinne uten åpenbart ærend, som gjest i reisesituasjoner og ved formelle anledninger? Og hvordan kan denne informasjonen ikke ha nådd fram til Statsministerens kontor, som utfører bakgrunnssjekken av statsrådskandidatene?

I dagens lys framstår tidligere dagers unnlatelsessynder som berøringsangst overfor mannlige maktpersoner.