I løpet av kort tid starter prosjektet Weplay opp i Gjøvik. Det er et aktivitetsprosjekt for barn fra femte til syvende trinn, og vil foregå én gang i uka på Lundstein skole for elevene der.

Det er håndballstjerna Ida Alstad som er prosjektleder for programmet. Organisasjonen bak Weplay er Drive, som til sammen har fått 4,5 millioner kroner fra Bufdir. Disse pengene skal gå til aktivitetstilbudene Weplay og Feriecamp i til sammen 29 kommuner.

Aktivitetstilbud

– Weplay er et aktivitetstilbud som har veldig fokus på fysisk aktivitet gjennom lek, samspill og det å oppleve mestring for barna, sier Alstad til OA.

Drive skaffer Weplay coacher og utstyr, og legger til rette for at skolen skal ha et ekstra aktivitetstilbud etter skolen.

– Det er ikke alle barn som driver med noe organisert idrett, men dette tilbudet er åpent for at alle, sier hun.

Det er andre gang Weplay blir arrangert ved Lundstein skole. Oppstarten blir så fort de får tak i aktivitetslederne som skal drive tilbudet, og vil holde på frem til jul 2022. Da blir det økter én gang i uka etter skoletid.

– Jeg syns de kommunene og skolene som får det er heldige. De får et opplegg som er gratis for barn etter skoletid. Femte til syvende trinn er også den gruppa som ikke har et SFO-tilbud etter skoletid, sier Alstad.

Rom for alle

Hun synes også det er viktig å få frem at de ikke ønsker at det skal være noe konkurransepreget. Alstad er klar på at det skal være rom for alle, og at de ønsker at alle skal oppleve mestringsfølelse.

Nå blir det bestilt og levert en stor utstyrsbag til Lundstein skole. I den vil det være rockeringer, kjegler, baller og mye annet, i tillegg til et aktivitetshefte med forslag. Drive står også for opplæring av aktivitetslederne.

Weplay har blitt arrangert i rundt tre år rundt om i landet, og Alstad forteller at det har vært en stor suksess.

– Det viste seg å være et tilbud som veldig mange setter pris på og har litt nytte av.