Knut Korsæth hadde et godt innlegg i OA den 2. april der han hadde en betimelig påpeking av hvor viktig det er med god økonomistyring og kontroll i idrettslagene. Han refererte til Bjørn Ovrens enkle men viktige regler.

Jeg hadde den gleden å være sammen med Bjørn Ovren i Gjøvik HKs kontrollutvalg (KU) i mange år. Det er ikke tvil om at en god oppfølging fra KU gjennom året og ikke minst over tid har betydning for driften av en klubb.

I Gjøvik HK har KU også hatt en viktig rolle å spille når det av og til har røynet på organisatorisk. Etter min erfaring gjennom de 10 -12 årene jeg har vært med i KU er det imidlertid noen hovedpunkter som er enda viktigere for driften av en klubb:

 Grunnmuren i form av voksne medlemmer må være på plass. Det er stort sett barn og unge som er medlemmer i klubben i dag. På årsmøtene de siste årene har det dukket opp 8-12 medlemmer inklusive styret. Årsmøtet er bare så vidt beslutningsdyktig.

 Det må være flere som er villige til å gjøre en innsats for klubben som helhet, ikke bare på lagsnivå. Rundt lagene går det som regel fint. Over flere år nå har styret imidlertid manglet vesentlige styreverv slik at de som har tatt på seg verv jobber uforholdsmessig mye og dermed heller ikke står i vervet over tid.

 Kontinuitet er svært ønskelig og kanskje det viktigste, når det kommer til stykket. Dette gjelder på alle plan i klubben, men er aller viktigst i styret men også i administrasjonen dersom man har ansatt(e) i klubben.

Når det gjelder sportslig ambisjoner så må jo det henge sammen med de økonomiske realitetene i klubben slik Korsæth påpeker, og det kan jo være en krevende realitetsorientering innenfor konkurranseidrett.

Mange drømmer fortsatt om eliteseriespill samtidig som 1. divisjon på mange vis kan være et realistisk kortsiktig mål.

Mitt inntrykk er imidlertid at det nåværende styret slår seg til ro med spill i 2. og 3. divisjon for de to damelagene, samt hele 18- 20 lag blant de aldersbestemte. Dermed er satsningen lagt på barne-, ungdoms- og breddeidrett i stedet for toppidrett. Det blir ingen spillerlønninger neste sesong, og det blir ansatt en kontormedarbeider i halv stilling i stedet for en daglig leder i full stilling.

Dette er å sette tæring etter næring slik sponsormarkedet er i Gjøvik, men samtidig kan nettopp arbeidet mot sponsorer og samarbeidspartnere bli enda mer krevende for et allerede hardt belastet styre med hull som må fylles.

Den viktigste komiteen i et idrettslag er nok derfor valgkomiteen. Det dreier seg om kunsten å finne mange nok villige medlemmer som har kompetanse og stayerevne. Dette krever løpende arbeid gjennom året egentlig.

Kjære alle valgkomiteer og årsmøter: Lykke til med årsmøtene og de ekstraordinære årsmøtene framover. Måtte dere fylle alle verv i klubbene deres til glede for barn og ungdom!