Gå til sidens hovedinnhold

Hamar og Gjøvik er vinnerne i sykehussaken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlandet er taperne. Å legge ned sykehusene i de 2 mest folkerike områdene i fylket vil bety at private aktører vil etablere seg der. Dette vil bety bedre og raskere helsetjenester fordi disse vil kunne tilby bedre lønns og arbeidsforhold og derved knytte til seg meget dyktige fagfolk. Regner med at mange av de ansatte i Gjøvik og Hamar fortsatt vil jobbe der.

Da tanken om et storsykehus i Innlandet slo rot så var plassering i Moelv og at det ikke skulle ligge i byene et politisk kompromiss. Da det kom frem at vi måtte bevare et sykehus til selektive operasjoner så faller den argumentasjonen. Når vi nå også må ha et ekstra akuttsykehus så virker det meningsløst å legge ned tre sykehus for å bygge et nytt sykehus ved Mjøsbrua. At enkelte politikkere skriver spalte opp og ned om fortsatt å samle oss om et gammelt kompromiss som ble fattet på helt andre premisser er skremmende.

Enda mer skremmende er det at administrerendedirektør i sykehuset Innlandet Alice Beathe Andersgaard vil samle de to akuttsykehusene innen 3 mil. Dette er en hån mot resten av Innlandet. Problemet med dagens sykehusstruktur er foretaksmodellen. At alle sykehusene kjemper om pasientpenger hver for seg i stedet for å samarbeide om effektivisering og kompetanseheving. Sykehuset innlandet må snarest bli til ett foretak med 1 ledelse.

Det er viktig å bevare all kompetanse. Hamar Sykehus er blant de beste i landet på den kirurgi de bedriver, på tross av meget dårlig bygningsmasse. Elverum er ledende på utdanning ved høyskolen og forskning på Terningen. Å flytte nærmeste akuttsykehus til Moelv vil trolig resultere i dårligere resultater. Elverum Sykehus må bestå som en del av denne satsningen. Covid-19 pandemien har vist at vi kan trenge alle dagens sykehussenger.

Det virker som mange tror at prisen for det nye sykehuset ikke vil berøre driftsmidlene til Sykehuset innlandet og at det derved kan bygges nytt uten tanke på byggekostnader. Det er selvfølgelig feil. Investeringene vil belaste driftsbudsjettet i mange år fremover. Det er ikke bare å bruke mest mulig penger på et nybygg. Ved å beholde akuttfunksjonen på Gjøvik og Lillehammer samt legge ned Hamar Sykehus og bygge nytt i tilknytting med Sanderud vil redusere byggekostnadene vesentlig og dermed mere penger til behandling av pasientene. Det vil også tilfredsstille de andre byene i Innlandet, da Hamar mister sitt sykehus, det er tross alt viktigst for disse at Hamar ikke får noe.

Det aller viktigste er å samle alle sykehusene i Innlandet i ett foretak. Pasientene er best tjent med flere helsearbeidere og mindre økonomer.

Kommentarer til denne saken