Like sikkert som at når det er snakk om å spare penger i Gjøvik kommune, kommer rådmannens forslag om å slå sammen barneskolene Skrinnhagen, Redalen og Biristrand, ref Oppland Arbeiderblad 16.5.2020. Like sikkert er det at det skaper usikkerhet om fremtiden i disse bygdene. Like sikkert også er det at det er et enda dårligere forslag enn forrige gang.

Noen av oss som bor på Biristrand har deltatt i denne kampen mot sentralisering og utradering av bygda våres i en mannsalder. Noen særlige forhåpninger til varig støtte i Gjøvik kommune har vi ikke samlet i disse årene. Noen særlige kommunale avtrykk annet enn en skole finnes ikke her, bygda driver selv sine fritidsaktiviteter med selvfinansiert og drevet kulturhus i Strandheim, bare for å nevne noe.

Senterpartiet med byens ordfører gikk til valg på å ta ibruk bygdene og videreutvikle dem, slik at folk kunne bo i hele kommunen. I så måte var vedtaket om en privat barnehage på Biristrand den 19. november 2019 en viktig milepæl etter mange års kamp, selv om undertegnede mente at denne burde vært offentlig. At en påfølgende uforståelig skolenedlegging skulle være bygdeutvikling, får i så fall Senterpartiet reise lengre ut på bygda med. For ordfører og partiet kan det ikke være annet enn falitterklæring og totalt nederlag.

Vi som har vært med i denne kampen har lært. Om ikke kommunen og det offentlige vil gi oss det vi trenger må vi sørge for at vi skaffer det sjøl. Derfor har vi for en rekke år siden etablert en Biristrand Montessorriskole. Nødvendig kapital er skaffet til veie av bygdefolket, søknad er godkjent i departementet i Oslo. Det betyr i klartekst at om Gjøvik kommune ønsker å legge ned den offentlige skolen, må de likevel betale for den private skolen vi starter her borte. Den minimale økonomiske vinsten som skulle ligge i et vedtak om å legge ned skolen på Biristrand er dermed fjernet.

Så kan vi ta en debatt om distriktsprofil, transport, etikk og økologi, sosial kapital, filosofisk debatt omkring friheten og muligheten til å leve slik man vil og bo der man vil i kommunen eller pedagogiske fordeler med små skoler en annen gang. Det gamle leksa om at det er for få unger her kan vi heretter bare glemme. Bygda har nå for mer enn nok unger i skolepliktig alder. Biristrand er en unik bygd i vekst, folk vi bo her borte og unge folk bygger hus, selv om kommunen gjør lite og bygda er et lite stykke utenfor synsvidde for rådmannen og beboere i Gjøvik by, selv om det er midt i den nye Mjøsbyen.