Kjøringen fant sted på kvelden 1. juli i år. Mennene kjørte hver sin ATV. De passerte en politimann utenfor tjeneste, som var på treningstur med tråsykkel.

Politimannen anmeldte forholdet som brudd på paragraf 12 i motorferdselsloven, det vil si å bruke motorkjøretøy i utmark uten dispensasjon. I tillegg anmeldte han dem for å ha kjørt uten hjelm.

De manglende hjelmene erkjente mennene, men de nektet straffskyld for det andre. De viste i retten til at de kjørte på en traktorvei, og at de hadde tillatelse av grunneier til å gjøre det.

Gjøvik tingrett kom fram til at veien ikke er god nok til normal ferdsel, og at tillatelse fra grunneier ikke er nok. Mennene er dermed funnet skyldige i tråd med tiltalen.

Straffen er satt til bot på 10.000 kroner og saksomkostninger på 4000 kroner på hver.