Hadde gjennomført likevel – som et rent tapsprosjekt

Hadde de ikke fått penger hadde de kjørt camp likevel. De ser hvor viktig dette er for dem som er med.