Det skrives i OA at: Nå sås det tvil i de kommunale korridorer om deres habilitet i Fjellvoll-saken, siden en avvikling av stedlig bemanning ved Fjellvoll vil innebære økte oppgaver for hjemmesykepleien.

Da sikter man konkret på tre av Aps representanter i Fjellvoll-saken. Men man peker også på Østre Toten Arbeiderparti, for at det ikke er orden i habiliteten til våre representanter. For de tre har Guri Bråthen svart greit, og bedt kommunedirektøren gjøre en vurdering. Men at det i de kommunale korridorer skapes denne form for tvil om habilitet, er meget urovekkende.

For det første; hvem i disse korridorene skaper tvilen? Er det politikere eller administrasjon? Jeg håper og tror at det ikke er administrasjon. Men hvis det er politikere; hva vil man oppnå?

Kommunestyret i Østre Toten har nettopp passert to års funksjonstid, og så langt jeg har registrert, har ikke spørsmålet blitt reist før. For skal det være slik i kommunestyre og utvalg at vi ikke kan bruke politikere som har kunnskap om de forskjellige fagområder? Eksempelvis jordbrukere i reguleringssaker, byggkyndige i regulering/byggesaker og elektrikere i bredbåndsutbygging-saker?

I Østre Toten AP har man i god partitradisjon, og med erfaring/skolering, bemannet opp de plasser vi har fått av velgerne. De «tunge» verv blir ikke besatt av fagpersoner med den tilhørighet utvalget/forumet har.

Så kom derfor ut av de kommunale korridorer, hvem dere er, ta en ordentlig samtale/diskusjon om habilitet, hvis det er ønskelig.