HA og ordfører Busterud på ville veger

Av
DEL

MeningerVedtaket i Helse Sør-Øst RHF 31. januar står fast. Derom er det ingen tvil selv om Busterud og Bleness i HA prøver å gi inntrykk av noe annet. Dette vedtaket sier at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Foretaksmøtet, som er helseministerens beslutningsorgan overfor helseforetakene, stadfestet dette vedtaket 8. mars. I tillegg har Høie flere ganger uttalt at det blir ingen omkamp; vedtaket om at Hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua ligger uomtvistelig fast.

Likevel ønsker parhestene Busterud/Bleness å konstruere noe i håp om å skape usikkerhet om vedtaket i Sykehuset Innlandet, vedtaket i Helse Sør-Øst og statsrådens vedtak. Nå er det ordet «målbilde» som karene klamrer seg til i håp om å så tvil om at hovedsykehuset i Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua.

Når det gjelder begrepet «målbilde», så har vi – etter å ha lest en rekke uttalelser og innstillinger i sykehussaker også andre andre steder – erfart at dette er et etablert begrep ved slike prosesser som angir overordnede rammer for et prosjekt. Mjøssykehuset ved Mjøsbrua ligger fast i Sykehuset Innlandets framtidige målbilde, slik dette er vedtatt på alle 3 beslutningsnivåene: 1. I styret i Sykehuset Innlandet (20.10.17), 2. I styret i Helse Sør-Øst RHF (31.01.19) og 3. Av helseministeren i foretaksmøtet (08.08.19). Selv om formuleringen «ved Mjøsbrua» ikke gjentas i alle sammenhenger, innebærer disse vedtakene i omtalen av Mjøssykehuset at dette skal ligge ved Mjøbrua som en klar forutsetning.

Dette er også en premiss i det arbeidet som nå er i gang for å konkretisere virksomhetsinnholdet i den framtidige sykehusstrukturen. På bakgrunn av denne utredningen skal det avklares innen 1. halvår 2020 hvilket av dagens sykehus som skal ha en akuttfunksjon og hvilket av dagens sykehus som skal ha en elektiv funksjon i den framtidige sykehusstrukturen. Ingen av disse sykehusene skal opprettholdes med dagens tilbud. Hovedsykehuset ved Mjøsbrua skal være det faglige knutepunktet i spesialisthelsetjenesten i hele Innlandet.

Det er hevet over all tvil at Helse Sør-Øst RHF legger opp til byggestart for Mjøssykehuset ved Mjøsbrua i 2024-25.

Vi tør påstå at det er direkte feil at forutsetningene ved den valgte modellen har vært endret. Utredningen av Mjøssykehuset har gjennom hele idéfasen vært utredet i kombinasjon med ulike varianter av tilbud ved dagens sykehus. Her kan det henvises til høringsprosessen.

Eller kan vi henvise til Sykehuset Innlandets eminente nettarkiv hvor man finner alle aktuelle dokumenter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags