Bråstad menighetsråd arrangerte jubileum for 50-års gullkonfirmanter søndag 20. oktober 2019. Dette ble markert med deltagelse i gudstjenesten i Bråstad kirke og sosialt samvær med mat, kaffe og kaker etter gudstjenesten.