Innlandet har flaggskipet i det norske fagskolelandskapet. Fagskolen Innlandet er landets største offentlige fagskole og har utdanninger innen teknikk, helse, landbruk og ledelse. Skolen har et sterkt og voksende fagmiljø som styrker regionens vekstkraft. Det er et kompetansemiljø med betydelig vekstpotensial.

Fagskolen Innlandet har passert femti år. Nå foreligger skolens historie i boka «Flaggskip i høyere yrkesfaglig utdanning», skrevet av Jens Olai Jenssen, tidligere redaktør i Oppland Arbeiderblad. Jensen har gått inn i 50-åringens liv fra etableringen i 1968, og fulgt oppturer, nedturer og vekst. Boka er en spennende reise inn i et skoleslag arbeidslivet alltid har hegnet om, men som sentrale myndigheter til tider har vendt ryggen til.

I dag står fagskolene høyt på den politiske dagsordenen. Det synes blant annet å være bred enighet om at utdanningene vil spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Industriell produksjon og tjenesteyting, basert på bærekraftig vekst uten skade for klima og miljø er en utfordring som skal møtes med ny teknologi og smartere medarbeidere.

Da myndighetene på slutten av 1960-tallet valgte å gjøre ingeniørutdanningen mer teoretisk, akademisk og vitenskapelig, oppdaget de et hull i kunnskapslandskapet: Den yrkesfaglige kompetanse. Myndighetene satset da tungt på fagskoleutdanning.

Nå, vel femti år etter, mens høgskolene blir til universiteter med tunge forskningspregede kunnskapsmiljøer, ønsker arbeidslivet fortsatt mer yrkesfaglig kompetanse. Hullet vi igjen ser i utdanningssystemet, er fagskolenes nye mulighetsrom. Vi kan videreutvikle en høyere yrkesutdanning som Norge trenger.

Fagskolen har gjennom hele sin levetid vært viktig for mange bedriftsmiljøer og kunnskapstørste enkeltindivider. Samspillet med arbeidslivet har vært avgjørende for skolens utvikling. Uten dette samspillet, hadde ikke våre utdanninger hatt like stor verdi.

Gjøvik har alltid vært hovedsete for skolen. Studenter fra hele landet kommer hit for faglig utvikling. Skolen har også større og mindre «campuser» også andre steder i Innlandet, i Akershus, Buskerud, Telemark, Trøndelag og Sogn og Fjordane. Drøyt 60 prosent av skolens 1250 studenter kommer fra Innlandet, og vi har studenter fra alle landets fylker.

Jeg er stolt av å lede denne friske, framtidsrettede jubilanten!

Jeg tror høyere yrkesfaglig utdanning kommer til å bli stadig viktigere. Utdanningen er gull verdt for et kunnskapsdrevet arbeidsliv preget av innovasjon og omstilling. Her i Innlandet er det sterke industrielle vekstmiljøer, et stort og vitalt landbruk og voksende behov for helsetjenester. I dette landskapet har vi en viktig rolle.

Fagskolenes nye slagord er «Vi utdanner mennesker Norge trenger».

Vi håper å bidra som kompetansetilbyder og samfunnsutvikler i Innlandet og Norge de neste femti årene også.