MIDT I HISTORIEN: Sæmund Stenersens far Gudmund forsvant sporløst etter en drosjetur sommeren da Sæmund var 27 år. Nå snakker Sæmund for første gang ut om hvordan han har opplevd tida etterpå. I kjelleren i huset på Hoff, har familien en egen vegg med familiebilder. – Alle de gode minnene om far lever evig, sier han.
Brynhild Marit Berger Møllersen

Gudmund Stenersen forsvant sporløst etter en drosjetur: Nå forteller sønnen Sæmund for første gang sin historie

– På et tidspunkt måtte vi bare bestemme oss for at far var død, for at livet skulle gå videre, sier Sæmund Stenersen. 13. juli 1972 forsvant faren Gudmund under en drosjetur. Han kom aldri hjem.
Publisert