– De sørlige prisområdene ligger an til en gjennomsnittlig spotpris på rundt 8-9 kroner per kilowattime inkludert merverdiavgift i vintermånedene desember, januar og februar.

Det skriver Karl Einar Svor i Gudbrandsdal Energi, i en markedskommentar på ge.no.

Forventningene baserer seg på framtidsmarkedet for handel av kraft.

– Utviklingen vi ser viser økte priser i sør i vinter, med en månedlig snittpris på 7,7 kroner per kilowattime i desember, 8,4 kroner i januar og 8,8 kroner i februar, inkludert merverdiavgift.

Senest i august lå anslagene for vinteren på rundt fem-seks kroner per kilowattime.

Tidenes dyreste

– Rent prismessig går vi mot den dyreste vinteren noensinne, skriver Svor.

– Men med en strømstøtte på 90 prosent betyr det at vanlig forbrukere nå betaler 10 prosent av strømkostnaden over 70 øre uten merverdiavgift. Med en strømpris på 9 kroner per kilowattime vil det si at du betaler 1,69 kroner per kilowattime. Nettleien kommer i tillegg, skriver Svor.

Gassabotasjen eskalerer

Svor viser til at etter at EU for alvor satte gassprisen på dagsorden, har prisen på denne gått noe ned. Det gir i utgangspunktet lavere strømpris.

– De siste dagene har imidlertid bildet endret seg, med det som ser ut til å være en sabotasjeaksjon rettet mot gassrørledningene fra Russland til Tyskland. Dette markerer en ny eskalering rundt krigen i Ukraina, der energiforsyning brukes som maktmiddel. Det har gitt et løft i gassprisen igjen, som igjen gjenspeiles i strømprisen, skriver Svor.

– Ellers har vi sett en tydelig sammenheng mellom strømpris og vindkraftproduksjon. Strømprisene har den siste måneden vært på sitt laveste når vindkraftproduksjonen var på sitt høyeste. Det skal også sies at dette punktet inntraff gjennom en helg, som betyr lavere forbruk enn på en ukedag.

Ekstreme utslag

Selskapet Bytt.no melder i en pressemelding at enkelte timer i august opplevde strømkunder i Sør-Norge at strømprisen for første gang i historien var på over ti kroner per kilowattime.

Samtidig har eksperter sagt seg lite villige til å spå hva prisen blir i vinter. Det eneste de er enige om er at det uansett blir dyrt og at det ikke finnes et pristak.

Bytt.no har dratt fram flere eksempler på hva som skjer dersom prisene skulle stige til 20 kroner per kilowattime. Bruker du 2500 kilowattimer, vil dette koste 50.000 kroner. Etter strømstøtte blir prisen 6 969 kroner.

Er du i den situasjon at du betaler nettleie på egen faktura, risikerer du å måtte legge ut for hele beløpet, inntil du noen uker seinere får tilbakebetalt strømstøtten.

I så fall anbefaler Bytt.no at du velger en strømleverandør som gjennomfakturerer nettleie. Da får du strømstøtte, nettleie og strømregning på samme faktura.

Hva blir strømregningen i desember?


Bytt.no har sett nærmere på noen forskjellige scenarioer som norske strømkunder burde være forberedt på i vinter. Alle tall er inkludert dagens strømstøtteordning på 90% over 70 øre eks mva.


Scenario 1: Dagens priser (500 øre per kWh)


Leilighet: 2 575 kr med et forbruk på 2 000 kWh - 10 000 kr før støtte

Rekkehus: 3 219 kr med et forbruk på 2 500 kWh - 12 500 kr før støtte

Enebolig: 4 828 kr med et forbruk på 3 750 kWh - 18 750 kr før støtte

Scenario 2: Dyr vinter (1 000 øre per kWh)


Leilighet: 3 575 kr med et forbruk på 2 000 kWh - 20 000 kr før støtte

Rekkehus: 4 469 kr med et forbruk på 2 500 kWh - 25 000 kr før støtte

Enebolig: 6 703 kr med et forbruk på 3 750 kWh - 37 500 kr før støtte

Scenario 3: Skrekkscenario (2 000 øre per kWh)


Leilighet: 5 575 kr med et forbruk på 2 000 kWh - 40 000 kr før støtte

Rekkehus: 6 969 kr med et forbruk på 2 500 kWh - 50 000 kr før støtte

Enebolig: 10 453 kr med et forbruk på 3 750 kWh - 75 000 kr før støtte