Valgresultatene fra Vestre Toten er klare, og enkelte partier har opplevd betydelig økning i støtte. Ikke alle ble fornøyd med resultatet, noen andre ble det - det er prisen man betaler for å leve i et demokrati! Men nyheten om at et ledende parti uttrykte mistillit til sin egen ordførerkandidat allerede to uker før valget kaster en dyp og mørk skygge over denne seieren.

Det som er enda mer foruroligende er at denne avgjørelsen ble holdt skjult fra velgerne. I et demokrati er åpenhet og ærlighet ikke bare idealer; de er nødvendigheter. Velgerne fortjener å vite sannheten, spesielt når det gjelder kandidatene de blir bedt om å støtte.

Å skjule slik kritisk informasjon er ikke bare ekstremt, men det kan også ses som en taktikk for å sikre valget. Dette er ikke bare et spørsmål om en enkelt kandidats egnethet, men også om partiets integritet og dets forpliktelse til sine velgere. Hvis et parti kan skjule en så fundamental beslutning, hva annet kan det da holde skjult?

Selv med en vellykket valgkampanje, er det viktig å spørre: hva kunne vært utfallet hvis velgerne hadde kjent til denne interne mistilliten? Ville de ha støttet partiet like sterkt, eller ville de ha vurdert sine valg annerledes?

Interne uenigheter i politiske partier er ikke uvanlige, men det er måten de blir håndtert på som definerer et partis integritet. Ved å holde velgerne i mørket om en så viktig avgjørelse, risikerer man å svekke tilliten til partiet og til det bredere politiske systemet.

I en tid hvor tillit til politiske institusjoner er skjør, er det viktigere enn noensinne å vise åpenhet og ærlighet. La oss håpe at denne hendelsen kan tjene som en påminnelse om viktigheten av åpen kommunikasjon i politikken, og at partier forstår alvorligheten av å skjule slike avgjørelser fra offentligheten.

Gitt alvorlighetsgraden av denne skjulte informasjonen, bør det vurderes om det er grunnlag for et nyvalg. Når velgerne går til valgurnene, gjør de det med den forutsetningen at de har all nødvendig informasjon for å ta en informert beslutning. Hvis det viser seg at kritisk informasjon er blitt holdt tilbake, kan det argumenteres for at valgresultatet ikke nødvendigvis reflekterer velgernes sanne intensjoner. Et demokrati fungerer best når det er full åpenhet og tillit mellom velgere og de de velger til å representere dem.

I lys av denne hendelsen bør det seriøst vurderes om et nyvalg er den mest rettferdige og demokratiske løsningen for å gjenopprette denne tilliten.