En turgåer har tatt kontakt med OA etter en liten tur ved Hørstadskogen i Vardal. Vedkommende sa at han ble «forskrekket» over hvordan det så ut i skiløypetraseen etter skogsdriften.

– Jeg er veldig spent på om dette vil ha noe å si for Haugrunden, sier vedkommende.

Skal rydde opp

Grunneier Kristoffer Hallerdalen sier til OA at skogsarbeidet ble avsluttet for et par dager siden.

– Folk kan ta det helt med tro. Vi skal rydde opp og har gravemaskin til det. Vi må bare la tømmeret tørke først, sier Hallerdalen.

– Dette skal ikke skape problemer for skiløypa, og arbeidet er utført i henhold til regelverket for skogsdrift, legger han til.

Populær skirunde

Området i Vardal er en populær skidestinasjon på vinterstid. Haugrunden er navnet på runden, ettersom løypa går over gården Haug.

Haugrunden starter for de fleste ved Blivgodt/Lier, men den kan også starte ved Haug gård hvis det passer bedre å parkere der.

Hørstadskogen ligger et stykke lenger opp fra Haug gård, i retning Gravåsen. Der er det også en parkeringsplass på vinterstid.

Haugrunden er på omtrent seks kilometer.

Sikre bærekraftig bruk

– Jeg kjenner ikke de konkrete omstendighetene rundt den bestemte drifta, men i det norske skogbruket har vi sertifiseringsordninger som skal fremme bærekraftig bruk av skogressursen, samt vise hensyn til miljø og sikre folks rettigheter, skriver skogbrukssjef Tarald Økseter i Gjøvik kommune i en e-post til OA.

Han henviser til PEFC-standarden, hvor det er 27 kravpunkter som skal følges hvis tømmeret skal kunne omsettes.

Skogbrukssjefen trekker fram punktene om friluftsliv og terrengtransport. Der framgår det blant annet at turstier og skiløyper skal tas hensyn til.

– Jeg forstår bekymringen, da det er ganske iøynefallende inngrep, men mest sannsynlig så rettes sporene etter endt drift. Dette kan gjøres enten ved at de jevner ut sporene ved å kjøre mellom de eksisterende sporene, for å klemme det jamt, eller at det kommer en gravemaskin og rette de, opplyser Økseter og legger til:

– Derfor ville jeg vist tillit til de som driver på, at de vet hva de driver med, og retter opp igjen etter at de er ferdige hvis det er behov for det. Innen et fåtall år så vil det nesten ikke synes at de har kjørt der, forutsatt at sporene jevnes ut og rettes.