Etter sommerpatruljens besøk hos Gjøvik-bedriften i løpet av sommeren 2018, ble det funnet flere avvik som har fått etterspill. Blant annet klaget ansatte på at de ble kameraovervåket. Datatilsynet opprettet i starten av 2019 en klagesak, som fortsatt ligger til behandling. Datatilsynet har nå fått redegjørelsen fra bedriften om bakgrunnen for overvåkingen.

«Beslutningen om installering av overvåkning ble tatt sammen med de ansatte etter vold og trusselhendelser overfor de ansatte, og etter at en uvedkommende beruset person klarte å komme seg inn i bedriften», skriver advokat Jan Hammerseng på vegne av bedriften i et brev til Datatilsynet.

Den samme kvelden, som er grunnlaget for at kameraovervåkingen ble iverksatt, skal det ha skjedd en grov voldshendelse på utsiden av lokalet til bedriften. Offeret i saken var kunde.

– Ansatte samtykket til kamera

I redegjørelsen fra advokaten, på Gjøvik-bedriftens vegne, understrekes det at overvåkingen innen- og utendørs ene og alene ble satt opp for å trygge de ansattes arbeidshverdag. Han skriver at «det på ingen måte er behov for» å overvåke de ansatte.

Overvåkingssystemet er koplet til en app, som gjør det mulig å se hva som skjer der og da, men ikke senere. Opptakene slettes automatisk etter sju dager, hevder advokaten. Det er imidlertid mulig å lagre opptakene på en minnepenn fra systemet.

Det var i et personalmøte 22. mars 2016 at ledelsen og de ansatte skal ha kommet til enighet om at overvåking var lurt.

«Beslutningen (...) ble tatt i samråd med de ansatte, og etter ønske om dette etter gjentatte trusselhendelser og vold på utsiden av kiosken. Alle ansatte har samtykket til installering av overvåkingskamera. Ved nyansettelser gis det informasjon om at arbeidsstedet er overvåket, begrunnelsen for dette og at arbeidsgiver kan se på det som blir filmet», heter det i brevet fra Hammerseng.

Vurderer lovligheten

Saken hos Datatilsynet kan få rask framdrift etter at redegjørelsen fra Gjøvik-bedriften er i havn. Nå vurderer de om kameraovervåkingen var lovlig basert på grunnlaget.

– Dette kan enten lede til at vi avslutter saken dersom vi ikke finner lovbrudd, eller at vi utsteder et vedtak som pålegger virksomheten å opptre i henhold til regelverket, forteller juridisk rådgiver Jade Bui i Datatilsynet til Oppland Arbeiderblad.

Om det får økonomiske følger for Gjøvik-bedriften, er heller ikke avklart.

– Ved mer alvorlige brudd på personvernet kan vi vurdere å utstede overtredelsesgebyr, sier Bui, som videre ikke ønsker å kommentere hvordan redegjørelsen fra bedriften påvirker vurderingen av saken.