Fremskrittspartiet ønsker et samfunn som står på offerets side, uavhengig av om offeret har fire poter eller to bein.

For FrP handler kampen for voldsofrene om hva slags samfunn vi ønsker oss. I Norge er strafferammen for vold både mot mennesker eller dyr for lav.

Dyrepolitiets var en av partiets satsningssaker da vi satt i regjering. Vi fikk dyrepoliti på plass, og aller første pågripelse var av en mann som har flådd, mishandlet og drept en katt. Som en følge av dyrepolitiets arbeid ble det også avslørt at gjerningsmannen hadde barneporno, og fantaserte om å drepe og voldta jenter helt ned i 9-årsalderen. Forskningen er klar på at personer som begår vold mot dyr, senere ofte begår vold mot mennesker. I USA har FBI oppgradert dyrekriminalitet til en kategori A-forbrytelse, nettopp fordi de har sett at så mange av de groveste overgriperne også begår dyremishandling.

Dessverre er straffene som gis for meget grov dyremishandling for lav, med strafferamme på maks tre år. Til sammenligning straffes grovt skadeverk på eiendom opp til maks seks år. Dersom gjenstand som skades har en betydelig historisk, nasjonal eller religiøs verdi, er strafferammen på hele 15 år. FrP mener at det er en disproporsjonalitet når samfunnet tilsynelatende verdsetter gjenstander mye høyere enn levede dyr.

Ved å øke strafferammen på dyremishandling håper vi både på å avskrekke potensiell mishandling, men også å øke dyrenes rettslige beskyttelse. Vi vil sende et klart signal til samfunnet at sadistisk tortur av dyr, er totalt uakseptabelt. Men dersom man gjør seg skyldig i det, vil man settes ut av spill i mange år. Det er positivt at regjeringen tilsynelatende er villig til å øke strafferammen. Vi regner med at dette blir en del av anbefalingene i ny Dyrevernmelding.

Det er også viktig for oss å skille mellom bevisst og ondskapsfull mishandling av kjæledyr og andre dyr, og typisk forsømmelse av husdyr. Bønder som i en periode kan få problemer med å opprettholde god dyrevelferd grunnet sykdom eller annet, skal ikke straffes hardere enn i dag. Vårt mål er å treffe de som med viten og vilje skader dyr og som nyter det.

Dyrene har ingen egen stemme og er helt avhengige av oss mennesker. Både dyr og mennesker fortjener å tas på alvor. At Fremskrittspartiet går i front for skjerpede straffer vil være viktig for å forebygge overgrep også mot mennesker. Både to og firbente fortjener trygghet i hverdagen.