Vi har igjen opplevd en valgkamp med sterke ord om viktige samfunnssaker. Ikke minst har energiproduksjon vært tema hos de fleste partiene. Og «grønt skifte» har denne gange vært et slagord som alle vil være med på. Men underlig nok, det er nesten ingen som nevner den eneste virkelig grønne energien. Grønne vekster, og spesielt skogen, er etter min oppfatning det eneste som fortjener navnet grønn energiprodusent. For politikerne virker det som grønt skifte betyr vindturbiner til lands og til havs.

Jeg er skuffet over at til og med politikere fra Innlandet er med på dette synet. Etter mitt syn har vi for lenge siden nådd dit at oljeforbruket, og iallfall oljeproduksjonen, må trappes betydelig ned. Derfor er jeg svært skuffet over at alle de større partiene, med unntak av SV, fremdeles mener at vår olje, er den beste garantien for at vi når klimamålet. En må nesten være topp-politiker for å kunne skjønne at det er slik. Selv om vi er et lite land, så kan vi gå foran med det godt eksempel overfor de store.

Jeg skjønner ikke hvorfor de fleste større partiene ikke velger å satse på å utnytte bioenergien. Vi har faktisk temmelig mye av den. Vi ser den hver dag og over alt, rundt i kulturlandskapet og langs veiene. Men dette er bare en brøkdel av det vi kunne utnytte. Og denne ressursen er varig, og kommer igjen i fullt monn. Hogg rundt en åkerkant, eller langs en vei, og etter ti år er det bare å gå på igjen!

Noen få ganger er det politikere som husker å nevne forbruket av energi. Her er det virkelig noe å hente. Nå har vi snart et resultat av valget, og jeg er spent på å se hvor veien blir lagt videre, bokstavelig talt. Vil vi få se Mjøsa og Randsfjorden igjen, og blir det gjort noe for å få ned det utrolig store sløseriet med energi?