Kjell Werner skriver i OA den 30/4 at grønt skifte må ha kraft, og refererer til LO-lederen og NHO-sjefen om mer kraft for industrialisering og klima omstilling når stadig mer av samfunnet blir elektrifisert. For det første vil ikke kloden tåle at verden blir elektrifisert. Det vil bli for stor forurensning og store miljø og naturødeleggelser. For det andre har man ennå ikke noen løsning på gjenvinning av brukte batterier. Dessuten hadde det vært å ønske om LO-lederen og NHO-sjefen heller konsentrerer seg om å reversere det fatale ACER-vedtaket som regjeringen og Ap støttet opp om. ACER vil nemlig gi dyrere kraft i Norge og tapt konkurransekraft for norsk industri i forhold til industrien i EU, mens industrien i EU får styrket sin konkurransekraft. EU får også gjennom ACER mer kontroll over norsk energiproduksjon der det vil komme krav om økt eksport av strøm fra Norge til EU som først og fremst vil tjene EU. Trår Norge ut av ACER og krever at vannkraftverkene til enhver tid holder et visst forsvarlig og tilstrekkelig nivå av vann i magasinene som kan ta høyde for variasjoner i nedbøren kan norsk industri være sikret lave konkurransedyktige strømpriser året rundt uten å bygge ut mer kraft. Skal man ta hensyn til miljø, natur dyre og fugleliv, støy, visuell forurensning, turistindustrien osv. er vindkraft på land totalt utelukket. Dessuten viser det seg at overskuddet fra disse vindkraftverkene går til skatteparadiser. Vindkraft til havs er ikke mer miljøvennlig, og må dessuten subsidieres fra staten (dvs. skattebetalerne, og er skattebetalerne villig til det når overskuddet går til skatteparadiser?). Man bør heller satse på å føre den avbrente gassen på oljefeltene inn til land hvor den kan brukes til oppvarming, og utvikle avansert renseteknologi for avgasser som kan brukes til biler, ferger, industri, kontorbygg osv. Oppgradering av vannkraftverk er en annen ting samt å satse mer aktivt på samt bølgekraft og jordvarme med mikroskopisk miljø og naturvernødeleggelser. Det er derfor heller Kjell Werner som trenger et større vidsyn og mulighetsorientering enn bare å tenke på vindmøller når det gjelder kraft.