Grønt lys for catskiing i Valdres

 Seks norske kommuner er godkjent av Miljødirektoratet for en prøveordning med catskiing. Vang kommune er én av disse.