FNs klimapanel slapp nylig en delrapport hvor de advarer mot at 1.5 gradersmålet står i fare. Venstresidens umiddelbare reaksjon på dette har vært at vi i Norge må legge ned olje- og gassnæringen.

FrP er tydelig på at Norge ikke bør legge ned oljenæringen, og mener at en nedleggelse kun vil bety mer makt til autoritære stater.

Med FrP i regjering gikk Norges utslipp ned, samtidig som velferden gikk opp. Det er en fornuftig utvikling. Dessverre ser vi at utslippene har økt dramatisk i Asia gjennom kraftig vekst i kullforbruk. Til og med Europa har økt sitt kullforbruk i inneværende år, og planlegger økt gassimport fra Russland. Det bør bekymre oss både i et miljøhensyn mens også utfra globale maktforhold. Norske politikere må derfor holde hodet kaldt og ikke få panikk. Vi kutter ikke globale utslipp ved å legge ned Norge som energistormakt eller flytte ut våre industriarbeidsplasser. Det betyr tvert imot økt makt til OPEC og Russland, og vekst i industriproduksjon i Asia.

Norsk industri og hverdag preges av miljøvennlige løsninger og stor teknologisatsing. Mens utslippene økte under rødgrønn regjering, går utslippene nå ned. Det bør vi omfavne og bygge videre på. Fokuset må vekk fra rødgrønn symbolpolitikk og ineffektive klimatiltak som bare flytter norske utslipp, arbeidsplasser og velferd til andre land. I fremtidige klimaforhandlinger må fokus inn på å få kullverstingene i Asia til å kutte utslipp.

Fremskrittspartiet mener at den norske klimadebatten om kjøttforbruk og drivstoffpriser betyr svært lite i en internasjonal sammenheng. Norge står for ca 0,12 prosent av det samlede utslippet. Og da nekte salg av biler med bensin eller dieselmotor og samtidig øke drivstoffprisene kraftig blir meningsløst. AP har allerede varslet at CO2 avgiften skal økes fra 500 kroner per kilo til 2000 kroner per kilo CO₂. Når AP lover «nå er det arbeidernes tur» mener de det er deres tur til å betale mer avgifter.

De siste ti årene har Europa og USA kuttet sine samlede utslipp dramatisk. Det hjelper likevel lite når land som Kina og India har økt sine utslipp mer enn vi har kuttet i samme tidsperiode. Kina har nå høyere CO2-utslipp pr. innbygger enn Norge. Da sier det seg selv at det er nytteløst at vi her i landet har en klimadebatt som ofte handler om hvor mye kjøtt folk skal få ha på middagstallerkenen, eller hvorvidt man skal forby bensin- og dieselbiler i deler av byene. Den kullfyrte utslippsveksten i Asia bør være et sentralt tema på klimatoppmøtet senere i år.

Vi trenger fortsatt oljeproduksjon i Norge. Vi trenger fortsatt bilen i Norge. Vi trenger fortsatt Norsk kjøtt. Stem FrP