Gå til sidens hovedinnhold

Grønn framtid

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Grønn framtid er et næringsfond opprettet som et pilotprosjekt av Oppland fylkeskommune i 2017 med en forvaltningskapital på 50 millioner. Prosjektet ble videreført av Innlandet fylkesting i 2020. Fondet er en søkbar tilskuddsordning beregnet på privat næringsliv innenfor alle bransjer. Hovedkriteriene i programmet er miljø- og klimaeffekt, verdiskaping, innovasjonsgrad og sysselsetting.

Oxford Research har gjennomført evalueringer av prosjektet i flere omganger og stipulerer at Grønn framtid har ført til om lag 40 nye årsverk. Ordningen er forankret i bioøkonomistrategien og FOU-strategien for Innlandet. Den er ment som et lavterskeltilbud for «grønne og gode ideer» i næringslivet, men også for prosjekter med kommersielt potensial.

Tilbakemelding fra dem som har fått bevilget midler er at støtten fra Grønn framtid har vært viktig for at ideen har kunnet blitt videreutviklet. De forteller også om at ideen enten ikke hadde blitt gjennomført i det hele tatt eller at den hadde blitt gjennomført i mindre skala uten støtte fra Grønn Fremtid. At andre også har hatt tro på at deres prosjekter er levedyktige har vært viktig. Dette oppleves som et kvalitetsstempel, og bidrar til motivasjon for å drive prosjektet framover.

Av totalt 345 søknader er 120 innvilget til prosjekter innenfor mange bransjer, og det har blitt bevilget 39 millioner kroner siden oppstarten.

Konklusjonen fra Oxford er at fondet har lyktes i å være et lavterskeltilbud som næringslivet ønsker seg og bidrar inn mot virkemiddelapparatet ellers.

Etter opprettelsen av Innlandet fylkeskommune, vedtok fylkestinget at fondet skulle videreføres. Det ble da avsatt 12 millioner kroner til dette i justert budsjett for 2021.

Arbeiderpartiet mener at miljø- og klimahensyn skal veie tungt i alle samfunnsspørsmål, men det skal tilpasses at vi lever i både by og bygd. Vi må jobbe målrettet for å lykkes. Vi skal prioritere grønn næringsutvikling og bærekraftig velferd. Næringsfondet Grønn framtid er derfor et godt bidrag for at Innlandet skal være klimanøytralt innen 2025.

Kommentarer til denne saken